Siirry sisältöön

I Kust-Österbotten har 2082 jaktlicenser för älg beviljats

Finlands Viltcentral Kust-Österbotten har för inkommande jaktår beviljat 2082  st jaklicenser för älg.  År 2018 användes 86 % av de beviljade licenserna och då fälldes i Kust-Österbotten 2459 st. älgar med de då beviljade licenserna (2107 st.). Jaktlicenser på vitsvanshjort beviljades 1177 st. (år 2018 beviljades 939 st.)

En jaktlicens för hjortdjur berättigar till att fälla antingen en fullvuxen eller två kalvar.

Licensmängden baserar sig på Kust-Österbottens regionala viltråds fastställda målsättning för älgstammen. Målsättningen är satta älgförvaltningsområdesvis och är i kraft i tre år. I Kust-Österbotten finns tre älgförvaltningsområden. Målsättningarna för kvarvarande stam varierar i de olika älgförvaltningsområdena till mellan 3,0-4,0 älgar / 1000 ha.

På alla älgförvaltningsområden har jaktvårdsföreningarna uppgjort en beskattningsplan, som siktar mot den nedre gränsen av den fastställda målsättningen. I praktiken kommer man därför också under kommande hösts jakt fortsättningsvis minska på älgstammen.

Jakten är möjlig att börja redan i början av september.

I enlighet med tidigare förändring av jaktförordningen är det också kommande höst möjligt att genom vaktjakt börja jaga hjortdjur redan i början av september. Med förändringen strävas efter att underlätta regleringen och förhindra hjortdjurs skador.

Extra information

Pellas, Stefan

  • Jaktchef, Kust-Österbotten
  • Skärgården, stamförvaltning och jakt på sälar
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi