Siirry sisältöön

Hjortdjursjakten under förhösten minskar olycksrisken

Älgjaktens första period startar i Lappland, Kuusamo och Taivalkoski i början av september. Samtidigt kan man i övriga delar av landet börja jaga älg, vitsvanshjort och dovhjort genom vaktjakt. Syftet med jakten i början av säsongen är i synnerhet på områden med riklig vitsvanshjortstam att undvika trafikolyckor och skador på odlingar.

Det inträffar många kollisioner med vitsvanshjort på områdena med stark hjortstam i södra och sydvästra Finland, där syftet med jaktperioden som nu inleds är att minska stammen. Också antalet rådjursolyckor har ökat under de senaste åren.

– Vi rekommenderar att jakten inleds så fort vaktjaktperioden startar i början av september. Målet är att öka hjort- och rådjursbytet under förhösten, så att färre djur är i rörelse under senhösten, säger jaktchef Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

Kollisioner med vitsvanshjortar sker främst i oktober-november, då hjortarnas brunsttid ökar deras rörlighet. På hösten sker också många älgkollisioner, eftersom älgens brunsttid i september-oktober och flytten till vinterbetet sätter älgarna i rörelse. Dessutom är trafikförhållandena under hösten dåliga till följd av mörker och väderleksförhållanden, vilket ökar risken för hjortdjursolyckor. På den elektroniska tjänsten (rambol.com) kan man se platserna för de senaste årens hjortdjurskollisioner.

Under vaktjakt är det förbjudet att driva djuren och använda hund. När det gäller älg är vaktjakten begränsad till åkrar. Vid eventuell utfodring av hjortar ska man komma ihåg att utfodringsplatserna inte ska placeras i omedelbar närhet av livligt trafikerade vägavsnitt.

I Lappland, Kuusamo och Taivalkoski avslutas älgjaktens första period den 20 september 2021 inför älgarnas brunsttid. Jakten fortsätter den 2 oktober, varvid den egentliga älgjakten startar även i Norra Österbotten och Kajanaland. I övriga Finland startar den egentliga älgjakten en vecka senare, dvs. den 9 oktober. Älgjakten avslutas i hela landet den 15 januari 2022.

Den egentliga jaktsäsongen för vitsvanshjort startar i hela landet den 25 september 2021 och avslutas den 15 februari 2022. Rådjur får jagas i hela landet 1.9–15.2, men användning av hund är förbjuden till den 25 september 2021.

För den förestående jaktperioden beviljades något färre jaktlicenser för älg än i fjol. Däremot beviljades ett rekordstort antal jaktlicenser för vitsvanshjort, och målet är att minska stammen på områdena med tätast hjortstam i Södra Finland och Sydvästra Finland. För jakt på rådjur krävs inte jaktlicens, men fångstanmälan ska göras om fällda rådjur.

Regionala uppgifter från regionkontoren 

Extra information

Körhämö, Jani

  • Jaktchef, Norra Tavastland (Tjänstledighet)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024