Siirry sisältöön

Hjortdjursjakten i början av hösten minskar olycksrisken

Jakten på licensbelagda hjortdjur inleds i början av september. Syftet med jakten i början av säsongen är att förebygga trafikolyckor och skador på odlingar. Förutom i landskapet Lappland är tidigarelagd älgjakt nu även möjlig i kommunerna Kuusamo och Taivalkoski. I övriga landet kan älg jagas genom vaktjakt på åker och vitsvanshjort och dovhjort genom vaktjakt även på andra platser än åkrar från och med början av september.

Krockar med vitsvanshjortar har ökat på områden med starkt hjortbestånd i södra och sydvästra Finland. Med hjälp av perioden för vaktjakt hoppas man öka hjortbytet i början av hösten, så att det finns färre hjortar i trafiken på senhösten.

– Krockar med vitsvanshjortar förekommer främst i oktober-november, då hjortarnas brunsttid ökar deras rörlighet. På hösten sker också många älgolyckor, eftersom älgens brunsttid är i september-oktober och flytten till vinterbetet sätter älgarna i rörelse. Dessutom är trafikförhållandena på hösten dåliga på grund av mörker och väderförhållanden, berättar Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

Under vaktjakt är det förbjudet att driva djuren och använda hund. Vid eventuell utfodring av hjort ska man komma ihåg att utfodringsplatserna inte ska placeras i omedelbar närhet av livligt trafikerade vägavsnitt.

I landskapet Lappland samt i kommunerna Kuusamo och Taivalkoski är älgjakt tillåten 1–15.9, varefter älgarna är fredade under brunsttiden. Jakten fortsätter den andra lördagen i oktober, varvid den egentliga älgjakten inleds även i övriga landet.

För den kommande jaktperioden beviljades något fler jaktlicenser för älg och nästan en fjärdedel fler jaktlicenser för vitsvanshjort än i fjol. Inför höstens och vinterns jakter finns 54 653 licenser för älg och 44 291 för vitsvanshjort. Med en jaktlicens får man i princip fälla ett vuxet djur eller två kalvar.

Hjortdjuren är vårt lands viktigaste viltarter och i hjortdjursjakten deltar årligen cirka en tredjedel av Finlands 300 000 jägare. Hjortdjursjakten är viktig för att den ger viltbyte, har stort rekreationsvärde, social betydelse och ger välbefinnande.

 

Extra information

Körhämö, Jani

  • Jaktchef, Norra Tavastland (Tjänstledighet)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024