Siirry sisältöön

Guding det vill säga hanejder jägare – anteckna bytet i Oma riista -tjänsten!

Europeiska kommissionen vill att Finland motiverar överensstämmelsen med direktivet gällande jakten på guding det vill säga hanejder. Därför ber vi alla guding jägare att i juni anteckna sitt byte i Oma riista –nättjänsten.

Europeiska kommissionen efterfrågar i sitt motiverade yttrande Finlands motiveringar för fångsten som startar i början av juni på ejderhane det vill säga gudingen. Kommissionen ifrågasätter den hos oss tillåtna jakttiden under den reproduktiva perioden och tolkar det så att den strider mot fågeldirektivet, särskilt på grund av artens minskande bestånd. I sitt meddelande berättar kommissionen att den tänker hänföra ärendet till EU domstolen om inte Finland framställer tillräckliga motiveringar före utgången av juni månad.

Finlands viltcentral vädjar till alla som jagar hanejdrar, att de skulle anteckna sina byten omedelbart i Oma riista –nättjänsten och också uppmana övriga guding jägare att göra så. Noggranna bytesuppgifter från den första månaden det vill säga från juni är särskilt viktiga, för att Finlands viltcentral ska kunna framföra en aktuell bytesinformation till jord- och skogsbruksministeriet.

Skapa ett Oma riista –signum på adressen oma.riista.fi: du behöver en fungerande e-postadress, mobiltelefonnummer och bankkoder. Logga in till Oma riista-nättjänsten och anteckna ditt byte vid fliken Viltdagbok. Du kan också anteckna ditt byte genom att använda Oma riista-mobilapplikationen, som du får från Google Play, Windows Phone eller IOS-butiker. En i Oma riista –tjänsten registrerad användare kan också anteckna bytesuppgifter för en annan icke till Oma riista-tjänsten registrerad jägare. Nättjänsten och mobilapplikationerna är gratis och lätta att använda. Användarens personuppgifter, bytesfoton, tilläggsuppgifter eller bytets närmare fångstplatser publiceras inte. Om anmälningen inte lyckas på annat sätt, kan byteuppgiften (fångstplats och –tid samt fågelns kön) meddelas till Finland viltcentrals regionkontor

Tilläggsuppgifter från Finlands viltcentrals regionkontor, se kontaktuppgifter