Siirry sisältöön

Gränsbevakningsväsendet kan i fortsättningen använda teleövervakning vid undersökning av grova jaktbrott

Gränsbevakningsväsendet kan i fortsättningen använda teleövervakning vid undersökning av grova jaktbrott eller grovt döljande av olagligt byte. Polisen har redan motsvarande rätt. Teleövervakning kan underlätta undersökningen av planmässiga jaktbrott och jaktbrott som begås inom vidsträckta obebodda områden.

Gränsbevakningsmännens befogenheter i samband med gränskontrollen och den brottsbekämpning som utförs av Gränsbevakningsväsendet preciseras genom ändringar av gränsbevakningslagstiftningen. Statsrådet föreslog i dag att lagändringarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna i morgon den 19 september. Största delen av ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2014.

Preciseringarna gäller bl.a. förfarandena för kroppsvisitation, säkerhetskontroll och säkerhetsvisitation i samband med gränskontroll.

Gränsbevakningsväsendet kan i fortsättningen använda teleövervakning vid undersökning av grova jaktbrott eller grovt döljande av olagligt byte. Polisen har redan motsvarande rätt. Teleövervakning kan underlätta undersökningen av planmässiga jaktbrott och jaktbrott som begås inom vidsträckta obebodda områden.

Till gränsbevakningslagen fogas en bestämmelse om gränsbevakningsmännens befogenheter vid sampatrullering med polisen. En gränsbevakningsman kan i sampatrull med en polisman under polisens ledning delta i uppgiften för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet på samma sätt som en polisman. Sådan sampatrullering används inom glest bebodda områden och i skärgården.

Nyheten på inrikesministeriets webbtjänst