Siirry sisältöön

Rajavartiomiehen toimivaltuudet laajenevat törkeitä metsästysrikoksia tutkittaessa

Rajavartiolaitos voi 1.10.2014 alkaen käyttää televalvontaa, kun tutkitaan törkeää metsästysrikosta tai törkeää laittoman saaliin kätkemistä. Poliisilla on jo vastaava oikeus. Televalvonta voi helpottaa suunnitelmallisten sekä laajoilla ja asumattomilla alueilla tapahtuneiden metsästysrikosten tutkintaa.

Rajavartiomiehen toimivaltuuksia rajavalvonnassa ja Rajavartiolaitoksen suorittamassa rikostorjunnassa täsmennetään rajavartiolainsäädäntöön tulevilla muutoksilla. Muutokset tulevat pääosin voimaan 1.10.2014. Täsmennykset koskevat muun muassa menettelyjä rajavalvonnan henkilöntarkastuksissa, turvatarkastuksissa ja turvallisuustarkastuksissa.

Rajavartiolaitos voi jatkossa käyttää televalvontaa, kun tutkitaan törkeää metsästysrikosta tai törkeää laittoman saaliin kätkemistä. Poliisilla on jo vastaava oikeus. Televalvonta voi helpottaa suunnitelmallisten sekä laajoilla ja asumattomilla alueilla tapahtuneiden metsästysrikosten tutkintaa.

Rajavartiolakiin lisätään säännös rajavartiomiehen toimivaltuuksista yhteispartiossa poliisin kanssa. Rajavartiomies voi yhteispartiossa poliisimiehen johdolla osallistua yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen tehtävään vastaavasti kuin poliisimies. Tällaista partiointia tehdään harvaan asutuilla alueilla ja saaristossa.

Tiedote kokonaisuudessaan sisäministeriön verkkosivuilla