Siirry sisältöön

Fyra järvar som byte med renskötselområdets dispenser

Med dispenser på skadebaserad grund beviljade av Finlands viltcentral fick man under januari månad fyra järvar som byte. Med stöd av dispenserna fälldes järvar i Suomussalmi, Hyrynsalmi, Taivalkoski och Enontekis. De fällda järvarna var tre hanar och en hona.

Jord- och skogsbruksministeriet hade för innevarande jaktår, liksom för de fyra förgående jaktåren, fastställt den största tillåtna bytesmängden till åtta järvar. I enlighet med ministeriets förordning kunde dispenser beviljas endast för det förvaltningsområde som i järvstammens förvaltningsplan omfattar det norra och östra renskötselområdet, i vilket största delen av de renskador som järven orsakar inträffar.

År 2020 registrerades över 3 400 renskador orsakade av järv, vilket är 60 procent av samtliga ersatta renskador orsakade av stora rovdjur under fjolåret. Innevarande vinter har mängden skador varit avsevärt mindre än föregående vinter. Syftet med de skadebaserade dispenserna är att minska de särskilt allvarliga renskador som orsakas av järv.

Enligt Naturresursinstitutet uppskattade man att det i Finland i februari 2020 rörde sig sammanlagt 385–390 järvar, varav 135–140 på renskötselområdet. Arten har de senaste åren brett ut sig allt mer också söder om renskötselområdet och järvobservationer görs numera ända ner i landets sydligaste delar.

Enligt de årligen genomförda vilttriangelinventeringarna och enligt områdesinventeringarna i norra Lappland har Finlands järvstam ökat, så att den nu är ungefär tio gånger större än i början av 1990-talet. Ökningen av individantalet har de senaste tio åren varit kraftigare än tidigare.

Extra information

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi