Siirry sisältöön

Poronhoitoalueen poikkeusluvilla saaliiksi neljä ahmaa

Suomen riistakeskuksen myöntämillä vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla saatiin tammikuun aikana saaliiksi neljä ahmaa. Poikkeusluvilla pyydetyt ahmat saatiin saaliiksi Suomussalmelta, Hyrynsalmelta, Taivalkoskelta ja Enontekiöltä. Ahmoista kolme oli uroksia ja yksi naaras.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä kuluvalle metsästysvuodelle on aiempien neljän metsästysvuoden tavoin kahdeksan ahmaa. Ministeriön asetuksen mukaisesti poikkeuslupia voitiin myöntää vain ahmakannan hoitosuunnitelmassa määritellylle pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueelle, jonne ahman aiheuttamat porovahingot pääosin sijoittuvat.

Ahmalle kirjattiin vuonna 2020 yli 3 400 porovahinkoa, mikä on 60 prosenttia kaikista viime vuonna suurpetojen aiheuttamina korvatuista porovahingoista. Kuluvan talven osalta vahinkojen määrä on ollut huomattavasti edellisvuotta vähäisempi. Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla on tavoitteena vähentää ahman aiheuttamia erityisen merkittäviä porovahinkoja.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa arvioitiin liikkuvan helmikuussa 2020 yhteensä 385–390 ahmaa, joista 135–140 poronhoitoalueella. Laji on levittäytynyt viime vuosina yhä enemmän myös poronhoitoalueen eteläpuolelle ja havaintoja ahmoista tehdään nykyään jo eteläisintä Suomea myöten.

Vuosittain tehtäviin riistakolmiolaskentoihin ja Ylä-Lapin aluelaskentoihin perustuen Suomen ahmakanta on kasvanut 1990-luvun alkupuoleen verrattuna noin kymmenkertaiseksi. Yksilömäärän kasvu on ollut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana aiempaa voimakkaampaa.

Lisätietoja

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi