Siirry sisältöön

Förvaltningsdomstolens avgöranden om vargbeslut ger riktlinjer för framtiden

Förra veckan fattade Östra Finlands förvaltningsdomstol två beslut beträffande vargdispenser som Finlands viltcentral beviljade förra vintern. De färska besluten ger riktlinjer för framtida dispensbeslut.

Förvaltningsdomstolens avgöranden gällde två beslut om vargdispens enligt s.k. ekonomiska och sociala grunder. I det ena avgörandet förkastades besväret och i det andra upphävdes viltcentralens beslut.

Utgående från förvaltningsdomstolens avgöranden kan man konstatera att beslut om vargdispens enligt ekonomiska och sociala grunder är möjligt även i fortsättningen. Ett positivt beslut förutsätter att man har försökt med andra tillfredsställande lösningar, som t.ex. fördrivning och skydd, men kunnat konstatera att dessa inte har haft önskad effekt. Det att man på allmän nivå berättar att ”man har försökt” är enligt förvaltningsdomstolens beslut inte tillräckligt, utan resultaten ska beskrivas noggrant i ansökan och i beslutet.

Av Östra Finlands förvaltningsdomstols avgöranden framgår att bevisbördan som ligger till grund för besluten alltid bärs av staten, alltså i dispensärenden av Finlands viltcentral. Grunderna för ett beslut ska finnas i ansökan och i inkomna utredningar.  Om motiveringarna i ansökan inte är tydliga och tillräckliga, är det tillståndsmyndighetens skyldighet att begära tilläggsutredningar.

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi