Siirry sisältöön

Första schakalen observerad i Finland

Enligt EU:s förordning om invasiva främmande arter är guldschakaler som sprider sig på naturlig väg en invaderande art där vi inte tillämpar lagstiftningen om främmande arter. På guldschakaler som människan har släppt ut i naturen ska vi däremot tillämpa vår nationella lagstiftning om främmande arter.  Guldschakalen som invandrar österifrån på egna ben är fredad i enlighet med naturvårdslagen.