Siirry sisältöön

Förordningarna angående jakt på gråsäl, östersjövikare, utter och europeisk bäver

Jord- och skogsbruksministeriet har för jaktåret 2014-2015 gett förordningar gällande jakt på gråsäl, östersjövikare, utter och europeisk bäver. I förordningarna fastställs de för arterna största tillåtna bytesmängderna och områdena, där arterna får jagas.

Gråsälen jagas med stöd av regional kvot. Kvoten sammanlagt för tre stamförvaltningsområden är 1050 gråsälar.

Östersjövikaren och uttern jagas med stöd av Finlands viltcentrals dispenser. Bytet av uttrar kan vara högst 55 och bytet av östersjövikare 30 individer.

Europeisk bäver jagas med stöd av Finlands viltcentrals jaktlicenser och dispenser. Den största tillåtna bytesmängden av europeisk bäver är 250 djur.

Se förordningarna gällande arterna