Siirry sisältöön

Asetukset hallin, itämerennorpan, saukon ja euroopanmajavan metsästyksestä

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut hallin, itämerennorpan, saukon ja euroopanmajavan pyyntiä koskevat asetukset metsästysvuodelle 2014 – 2015. Asetuksissa määritellään lajeille suurimmat sallitut saalismäärät ja rajataan alueet, joilla kutakin lajia saa metsästää.

Hallia metsästetään alueellisen kiintiön puitteissa. Kolmen kannanhoitoalueen kiintiö on yhteensä 1 050 hallia.

Itämerennorppaa ja saukkoa metsästetään Suomen riistakeskuksen poikkeusluvilla. Saukkosaalis voi olla enintään 55 ja itämerennorppasaalis 30 yksilöä. 

Euroopanmajavaa metsästetään Suomen riistakeskuksen pyyntiluvilla ja poikkeusluvilla. Suurin sallittu euroopanmajavien saalismäärä pyyntiluvilla on 250 eläintä.

Katso lajeja koskevat asetukset