Siirry sisältöön

För en trygg häckning – Närmare 50 000 timmar frivilligarbete för fångst av främmande rovdjur på värdefulla fågelvatten ifjol

Tusentals mårdhundar och hundratals minkar avlägsnades från 73 värdefulla fågelvatten i Finland under år 2022 som en del av naturvårdsarbetet i programmet Helmi.

Finlands viltcentrals och Forststyrelsens gemensamma projekt Helmi-främmande rovdjur har sökt och utbildat frivilliga fångstdeltagare, erbjudit fångstredskap och effektiverat fångsten av de invasiva främmande arterna mink och mårdhund på Finlands värdefullaste fågelvattenobjekt.

– Målet med fångstarbetet är att förbättra fåglarnas häckningsframgång på de fågelvatten som hör till nätverket av skyddsområden. Fångst av främmande rovdjur är aktiv skötsel av fågelvatten och kräver uthållighet, specialkunnande och motivation, berättar projektchef Kari Karhula från Finlands viltcentral.

Projektets 385 frivilliga fångstdeltagare med avtal utförde i fjol sammanlagt 48 159 arbetstimmar fångstarbete (26,76 årsverken). I snitt använde en fångstdeltagare ungefär tre arbetsveckor för fångstarbete, vilket är mer än vad som förutsätts för ersättning enligt avtalet (800 € / 60 timmar årlig arbetsinsats).

Mest tid användes för fällfångst av mink och mårdhund samt för aktiv spårning av mårdhund med hjälp av tränade hundar. Ifjol var fångstdeltagarnas sammanlagda byte 657 minkar och 4 087 mårdhundar. Bytesmängden mångdubblades jämfört med året innan.

Vårfångsten särskilt viktig och utmanande

För ökad effekt strävar man efter att i synnerhet för mårdhund öka fångsttrycket under våren, eftersom mårdhundarna söker sig till sina fortplantningsområden i mars-april. På våren är fångsten, på grund av de varierande is- och snöförhållandena, mer utmanande än på hösten.

– Nu strävar man efter att avlägsna de individer som under våren har brett ut sig i närheten av fågelvatten för att fortplanta sig, vilket är kritiskt för att sjöfåglarnas häckning ska lyckas. Äldre mårdhundspar låter sig inte enkelt fångas på våren, utan de fångas bäst genom aktiv fångst med hjälp av hundar, säger projektchef Mikko Toivola från Forststyrelsen.

Målet med fångstarbetet är att trygga i synnerhet sjöfågelstammar som är på tillbakagång, vilket kräver professionell koordinering. Projektet har beviljats finansiering fram till slutet av år 2023. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar fångsten med 2,5 miljoner och miljöministeriet med 1,8 miljoner euro. Projektet Helmi-främmande rovdjur är en del av livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland.

Tilläggsinformation:

Projektchef Kari Karhula, Finlands viltcentral, tfn 029 4312277, kari.karhula@riista.fi

Projektchef Mikko Toivola, Forststyrelsen, tfn 0206394383, mikko.toivola@metsa.fi

Information om projektet, fångstobjekten och främmande rovdjur (vieraspeto.fi)

Livsmiljöprogrammet Helmi (ym.fi)

Bilder: Användningen av bilder är möjlig vid nyhetsförmedling om projektet Helmi-främmande rovdjur. Fotografens namn ska anges.