Siirry sisältöön

Kohti turvallista pesintää – Vieraspetojen pyyntiin arvokkailla lintuvesillä käytettiin lähes 50 000 vapaaehtoistyötuntia viime vuonna

Suomen 73 arvokkaalta lintuvedeltä poistettiin vuoden 2022 aikana tuhansia supikoiria ja satoja minkkejä osana Helmi-ohjelman luonnonhoitotöitä.

Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen yhteinen Helmi-vieraspetohanke on etsinyt ja kouluttanut vapaaehtoisia pyytäjiä, tarjonnut pyyntivälineistöä ja tehostanut haitallisten vieraslajien, minkin ja supikoiran, pyyntiä Suomen arvokkaimmilla lintuvesikohteilla.

– Pyyntien tarkoituksena on parantaa linnuston pesimämenestystä suojelualueverkkoon kuuluvilla lintuvesillä. Vieraspetopyynti on pitkäjänteisyyttä vaativaa, aktiivista lintuvesien hoitotyötä, joka vaati erikoisosaamista ja motivaatiota, kertoo projektipäällikkö Kari Karhula Suomen riistakeskuksesta.

Hankkeen 385 vapaaehtoista sopimuspyytäjää tekivät viime vuonna pyyntityötä yhteensä 48 159 työtuntia (26,76 henkilötyövuotta). Keskimäärin hankkeen pyytäjä käytti pyynteihin noin kolme työviikkoa, enemmän kuin hankkeen sitoumukset edellyttävät korvauksen saamiseksi (800 € / 60 tunnin vuosittainen työpanos).

Eniten käytettiin aikaa minkin ja supikoiran loukkupyyntiin sekä pintapyyntiin eli supikoirien aktiiviseen jäljittämiseen koulutettujen koirien avulla. Viime vuonna hankepyytäjien kokonaissaalis oli 657 minkkiä ja 4 087 supikoiraa. Saalismäärä moninkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna.

Kevään pyynnit erityisen tärkeitä ja haastavia

Vaikuttavuuden lisäämiseksi pyyntipainetta kevätaikana pyritään vahvistamaan erityisesti supikoiran osalta, sillä maalis-huhtikuussa yksilöt asettuvat lisääntymisalueilleen. Keväällä pyynti on haastavampaa kuin syksyllä vaihtelevien jää- ja lumitilanteiden vuoksi.

– Nyt pyritään poistamaan lintuveden lähistölle keväällä levinneet, lisääntymään pyrkivät yksilöt, mikä on vesilintujen pesinnän onnistumisen kannalta kriittistä. Vanhemmat supikoirapariskunnat eivät keväällä mene helposti loukkuihin, vaan ne löytyvät parhaiten aktiivisella pyynnillä koirien avulla, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mikko Toivola Metsähallituksesta.

Pyyntityön tavoitteena on turvata erityisesti taantuneita vesilintukantoja, mikä vaatii ammattimaista koordinaatiota. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta vuoden 2023 loppuun saakka. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa pyyntiä 2,5 miljoonalla ja ympäristöministeriö 1,8 miljoonalla eurolla. Helmi-vieraspetohanke on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa vahvistetaan Suomen luonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kari Karhula, Suomen riistakeskus, puh. 029 4312277, kari.karhula@riista.fi

Projektipäällikkö Mikko Toivola, Metsähallitus, puh. 0206394383, mikko.toivola@metsa.fi

Tietoa hankkeesta, pyyntikohteista ja vieraspedoista (vieraspeto.fi)

Helmi-elinympäristöohjelma (ym.fi)