Siirry sisältöön

Flera ändringar i bestämmelserna om älgjakt

Hirvi

Statsrådet godkände i dag ändringar i jaktförordningen. Nästa höst ska älgjakten börja den andra lördagen i oktober med undantag för landskapet Lappland. För närvarande börjar jakten den sista lördagen i september mitt i bästa brunsttiden, vilket gör att betäckningen sker senare och därmed föds också kalvarna senare. Nu vill man minska störningar under brunsttiden så att så många älgkalvar som möjligt föds i normal tid på våren.

För att den kortare jakttiden inte ska leda till fler skador av hjortdjur på åkrar, kan vaktjakt efter älg börja redan den 1 september i övriga delar av landet, dock inte i Lappland. Drevjakt och jakt med hund är då inte tillåtna. Även dovhjort, kronhjort, sikahjort och vitsvanshjort får jagas genom vaktjakt från och med den 1 september till och med dagen före den sista lördagen i september. För vaktjakt söks i fortsättningen en vanlig jaktlicens, inte dispens som hittills. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2017.

Tidigare jaktstart i hela landskapet Lappland

I landskapet Lappland är jakttiderna olika än i övriga delar av landet. Från och med nästa år infaller den första jaktperioden i landskapet Lappland 1.9 – 15.9. Därefter lämnas älgar ostörda under brunsttider även i Lappland. Den andra perioden ska börja den andra lördagen i oktober på samma sätt som i övriga delar av landet. I området för de tre kommuner som ligger längst upp i norr, Enontekis, Enare och Utsjoki, slutar älgjakten vid utgången av november. I andra områden i landskapet Lappland får jakten pågå fram till slutet av året. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2017.

Enklare ansökan om jaktlicens

Från nästa vår framåt kommer jaktvårdsföreningarna att ge Finlands viltcentral beskattningsplaner som motsvarar det gällande systemet som bygger på att föreningarna ger utlåtanden om jaktlicensansökningar. Beskattningsplanerna är likadana vägledande dokument som utlåtandena som Finlands viltcentral använt när den tagit beslut.

Jaktvårdsföreningarna kan presentera sökande en beskattningsplan med motiveringar redan innan de lämnar in sina licensansökningar. Ändringen kommer att minska det administrativa arbetet i synnerhet då när viltcentralen är tvungen att be sökanden komma med ytterligare uppgifter när jaktvårdsföreningens utlåtande inte är förenlig med licensansökan. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2017.

Kortare fredningstid för hjortdjur med kalvar

Hittills har en älgko som åtföljs av en årskalv, alltid varit fridlyst. Enligt bestämmelserna i statsrådets förordning som antogs i dag gäller fridlysningen av älgkor vaktjakt på åker och den första älgjaktsperioden i landskapet Lappland. Under den egentliga jakten som börjar den andra lördagen i oktober är älgkorna inte längre fridlysta. Målet är att öka antalet älgtjurar i den älgkodominerade stammen. Vidare vill man mildra konsekvenserna om en jägare av misstag fäller en älgko med kalv. Domstolar har behandlat fall där jägaren t.ex. inte har vetat att en ensam älg har åtföljts av en kalv eftersom kalven vandrat andra vägar eller gömt sig. I praktiken kommer bestämmelserna om fridlysning av älgkor med kalvar att finnas kvar i jaktanvisningarna och de etiska reglerna. Ändringen träder i kraft den 6 september 2016.
På motsvarande sätt börjar fridlysningen av små hjorthonor den 1 september och fortsätter till och med dagen före den sista lördagen i september.  Jaktledaren ska se till att en kalv som förlorat sin mor fälls så fort som möjligt. Ändringen börjar gälla den 6 september 2016.

Kortare fredningstid för vildsvinshona

Fredningstiden för vildsvinshona ska förkortas. På detta sätt vill man effektivisera vildsvinsjakten och motarbeta spridning av afrikansk svinpest. I fortsättningen är en vildsvinshona med en årsunge fredad från den 1 mars till och med den 31 juli. Ändringen börjar gälla den 6 september 2016.

Jaktförordningen tar bättre än tidigare hänsyn till vapnens tekniska utveckling. I fortsättningen är det möjligt att använda patroner i nya kalibrar vid jakt på rödräv, fjällräv som uppfötts i farm, grävling, utter, mårdhund, tvättbjörn, sumpbäver, skogshare, fälthare, tjäder, orre eller gås. Vid jakt på vildsvin krävs i fortsättningen likadana vapen som vid jakt på älg och björn. Ändringen börjar gälla den 6 september 2016.

Mer information:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, 0295 162 391
Janne Pitkänen, överinspektör, 0295 162 338
Jussi Laanikari, överinspektör, 0295 162 432
fornamn.efternamn@mmm.fi