Siirry sisältöön

Hirvenmetsästykseen useita muutoksia

Hirvi

Valtioneuvosto on tänään vahvistanut muutoksia metsästysasetukseen. Hirvenmetsästys alkaa ensi vuoden syksystä alkaen lokakuun toisena lauantaina muualla kuin Lapin maakunnassa. Nykyisin metsästysaika alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina, joka on hirven kiimahuipun aikaa. Tämä myöhästyttää tiinehtymistä, jolloin myös vasat syntyvät tavallista myöhemmin. Nyt halutaan vähentää häiriöitä hirven kiima-aikana, jotta mahdollisimman suuri osa hirven vasoista syntyisi keväällä normaaliin aikaan.

Jotta metsästysajan lyhentäminen ei lisäisi hirvieläinten aiheuttamia peltovahinkoja, hirven vahtimismetsästys pelloilta on luvallista jo 1.9. alkaen muualla kuin Lapin maakunnassa. Hirvieläimen ajo ja koiran käyttö metsästyksessä ei kuitenkaan ole vielä silloin sallittua. Myös kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran ja valkohäntäpeuran vahtimismetsästys on ensi vuodesta alkaen sallittu alkaen 1.9. syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään asti. Vahtimismetsästämiseen haetaan jatkossa tavallinen hirvieläinten pyyntilupa eikä poikkeuslupaa kuten tähän asti. Muutos tulee voimaan 1.1.2017.

Aikaistettua metsästystä laajennetaan koko Lapin maakuntaan

Lapin maakunnassa hirven metsästysajat poikkeavat muusta maasta. Ensi vuodesta alkaen hirven metsästyksen ensimmäinen jakso on Lapin maakunnan alueella 1.9–15.9. Tämän jälkeen myös Lapin maakunnassa turvattaisiin hirven kiima-aika ja hirven metsästyksen toinen jakso alkaisi lokakuun toisena lauantaina kuten muualla maassa. Kolmen pohjoisimman kunnan (Enontekiö, Inari ja Utsjoki) alueella hirven metsästys päättyy marraskuun lopussa. Muualla Lapin maakunnassa metsästys voi jatkua vuoden loppuun kuten muuallakin maassa.  Muutos tulee voimaan 1.1.2017.

Pyyntilupien hakua kevennetään

Riistanhoitoyhdistykset antavat ensi vuoden keväästä alkaen Suomen riistakeskukselle verotussuunnitelman, joka vastaa nykyisiä lausuntoja pyyntilupahakemuksista. Verotussuunnitelmat ohjaavat jatkossa Riistakeskuksen päätöksentekoa samalla tavalla, kuin lausunnot tähän asti. Riistanhoitoyhdistykset voivat esitellä pyyntiluvan hakijoille alueensa verotussuunnitelmaa perusteluineen jo ennen lupahakemusten jättämistä. Muutoksella vähennetään hallinnollista taakkaa erityisesti tilanteissa, joissa Riistakeskus on joutunut pyytämään luvanhakijalta vastinetta, kun riistanhoitoyhdistyksen lausunto on poikennut lupahakemuksesta. Muutos tulee voimaan 1.1.2017.

Hirvieläinten vasasuojan kestoa lyhennetään

Tähän asti hirvieläinnaaras, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on ollut aina rauhoitettu. Tänään hyväksytyllä valtioneuvoston asetuksella hirvinaaraan suoja koskee pelloilla sallittua vahtimismetsästystä sekä Lapin maakunnan hirven metsästyksen ensimmäistä vaihetta.  Varsinaisessa hirvenmetsästyksessä, joka alkaa lokakuun toisena lauantaina hirvinaaraalla ei enää ole erityistä rauhoitusta. Tavoitteena on kasvattaa urosten osuutta naarasvoittoisessa hirvikannassa. Lisäksi halutaan keventää seurauksia tilanteissa, joissa hirviemo kaadetaan vahingossa. Nykyisin tuomioistuimiin on päätynyt tapauksia, joissa metsästäjä ei esimerkiksi ole tiennyt, että yksin liikkuvalla hirvellä on ollut vasa, joka on kulkenut eri reittejä tai ollut piilossa. Käytännössä vasasuoja säilyy metsästyksen ohjeistuksessa ja eettisissä säännöissä.

Vastaavasti pienten hirvieläinnaaraiden suoja alkaa 1.9. ja jatkuu syyskuun viimeisestä lauantaita edeltävään päivään.  Metsästyksen johtajan tehtävä on huolehtia, että emän menettänyt vasa pyritään kaatamaan mahdollisimman pian. Muutos tulee voimaan 6.9.2016.

Villisikanaaraan rauhoitusaikaa lyhennetään

Villisikanaaraan erityistä rauhoitusaikaa lyhennetään. Näin pyritään tehostamaan villisikojen metsästystä ja estämään afrikkalaisen sikaruton leviäminen. Jatkossa villisikanaaras jota seuraa saman vuoden jälkeläinen, on rauhoitettu 1.3.–31.7. Muutos tulee voimaan 6.9.2016.

Aseiden tekninen kehitys huomioidaan metsästysasetuksessa entistä paremmin. Jatkossa ketun, tarhatun naalin, mäyrän, saukon, supikoiran, pesukarhun, rämemajavan, metsäjäniksen, rusakon, metson, teeren tai hanhen metsästyksessä voi käyttää entistä vaatimusta vastaavia uusia kaliipereita. Villisian metsästyksessä on jatkossa käytettävä samanlaista asetta kuin hirven ja karhun metsästyksessä. Muutos tulee voimaan 6.9.2016.

Asetusmuutosta käsitellään vasasuojan osalta myös Vapaata riistaa -blogissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Sami Niemi, neuvotteleva virkamies,  0295 162 391
Janne Pitkänen, ylitarkastaja, 0295 162 338
Jussi Laanikari, ylitarkastaja, 0295 162 432
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kuva: Marko Muuttola / Suomen riistakeskus

Lisätietoja

Körhämö, Jani

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Häme (Toimivapaalla)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024