Siirry sisältöön

Fler dispenser för jakt på brunbjörn än i fjol

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 170 dispenser för jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som börjar söndagen den 20 augusti. Dessutom kan man på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 85 brunbjörnar.

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning är kvoten för jakt på brunbjörn 225 björnar för det kommande jaktåret, vilket är 72 djur fler än för ett år sedan. På renskötselområdet kan man fälla högst 85 björnar och i övriga Finland kan dispenser för jakt på björn beviljas av Finlands viltcentral för högst 170 björnar. Antalet dispenser ökade särkskilt i Norra Karelen, dit man beviljat 87 dispenser i stamvårdande syfte. Även i regionerna Södra – och Norra Savolax är dispensantalet större än i fjol.

Flest dispenser har beviljats till de områden, där björnstammen är tätast och det finns behov av att skära ner stammen eller av att stoppa tillväxten. För östra Finlands del har man vid tilldelningen av dispenserna även beaktat björnens inverkan på älgstammen. I Kajanaland, Mellersta Finland och Österbotten har dispenserna inriktats till områden med skogsren. Dispenser i stamvårdande syfte har i år även beviljats till områden, där skador på bikupor orsakade av björn har ökat.

Inom renskötselområdet sker jakten på björn inom ramen för de av jord- och skogsbruksministeriet fastställda kvoterna. Kvoten för inkommande höst är 85 björnar, varav 60 till det östra renskötselområdet och 25 björnar till det västra. Jämfört med föregående jaktår är tillväxten 15 djur. Med den utökade jakten strävar man till att minska skadorna på rennäringen som orsakats av björn. Under den senaste jaktperioden fick man som byte inom det östra renskötselområdet 54 björnar och 15 björnar inom det västra.

Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet utarbetade under år 2016 ett utkast till en ny förvaltningsplan för Finlands björnstam. Utkastet har under juni månad varit på remissrunda och slutförs nu som bäst vid jord- och skogsbruksministeriet. Såväl som i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som i Finland viltcentrals dispensövervägande beaktades linjedragningarna i den nya förvaltningsplanen för björnstammen redan på förhand.

Enligt Naturresursinstitutets senaste uppskattning av björnbeståndet har Finlands björnstam ökat jämfört med föregående år. Särskilt i östra Finland har det skett en tillväxt jämfört med föregående år. Uppskattningsvis rör det sig omkring 1700 björnar äldre än ett år och i år födda ungar i skogarna. Den förra jaktsäsongen fick man i Finland som byte 179 björnar.

Stamvårdande syfte 2017

Tilläggsuppgifter

Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter
029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi
Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna