Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en viltplanerare till Egentliga Finland

En viltplanerare söks till Egentliga Finland för visstidsanställning under jaktchefens tjänstledighet 1.8.2021–31.1.2024. Viltplanerare Jörgen Hermansson verkar som tf. jaktchef under motsvarande period.

Till viltplanerarens uppgifter hör planerings- och rådgivningsuppgifter inom vilthushållning, stöduppgifter för jaktvårdsföreningarna, samarbete med intressegrupperna samt separat specificerade offentliga förvaltningsuppgifter.

Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor i Åbo.

För skötsel av uppgiften förutsätts:

  • för branschen lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen
  • god kännedom om verksamheten i jaktvårdsföreningarna och förvaltningen
  • kännedom om vilthushållning och jakt
  • utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i finska
  • nöjaktiga färdigheter i svenska och engelska
  • förhandlings-, samarbets- och interaktionsförmåga
  • beredskap för flexibla arbetstider och resor
  • beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönesättningen följer gällande kollektivavtal för branschen och befattningen ska tas emot senast den 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökningar riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast 9.7.2021 kl. 16.15 i första hand elektroniskt till adressen:  kirjaamo@riista.fi eller i andra hand till adressen: Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors.

Ange ämne på e-post/Märk kuvertet:  Viltplanerare för visstidsanställning, Egentliga Finland.

Tilläggsinformation ges av

Jörgen Hermansson, jorgen.hermansson@riista.fi, 029 431 2342