Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee riistasuunnittelijaa Varsinais-Suomeen

Varsinais-Suomeen haetaan riistasuunnittelijaa määräaikaiseen toimeen riistapäällikön toimivapaajakson 1.8.2021–31.1.2024 ajalle. Riistasuunnittelija Jörgen Hermansson toimii vastaavana aikana vs. riistapäällikkönä.

Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Turussa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

  • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
  • hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta
  • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
  • tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen
  • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 9.7.2021 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Sähköpostiin aiheeksi/Kirjekuoreen merkintä: Riistasuunnittelijan määräaikainen toimi, Varsinais-Suomi.

Lisätietoja antaa

Jörgen Hermansson, jorgen.hermansson@riista.fi, 029 431 2342