Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en planerare

Finlands viltcentral söker en planerare för visstidsanställning i projektet Utveckling av älgförvaltningsområdenas verksamhet (projektet avslutas 31.12.2021).

Planerarens huvudsakliga uppgift är att stödja jaktvårdsföreningarna samt jaktföreningar och jaktsällskap vid planeringen av beskattningen av hjortdjursstammarna, vid utvecklingen av arbetet inom älgförvaltningsområdena, vid planeringen och genomförandet av jakten samt med förebyggandet av skador.

Finlands viltcentral främjar hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet och sörjer för verkställigheten av viltpolitiken och fullgör för centralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter.

I planerarens uppgifter kommer att ingå bl.a.:

 • användning av viltdata och främjande av selektiv beskattning i jaktvårdsföreningar och jaktföreningar
 • utveckling av älgförvaltningsområdenas och jaktvårdsföreningarnas beskattningsplanering
 • utveckling av lokal stamuppskattning och beskattningsplanering gällande små hjortdjur
 • deltagande i uppdateringen av nätverket av älgförvaltningsområden
 • främjande av samlicenspraxisen i jaktföreningar
 • utvecklingen av samarbetet med intressentgrupperna
 • utveckling av verksamhet för förebyggande av skador
 • ledning av utbildningsevenemang och kommunikation

Placeringen för uppgiften är enligt avtal Finlands viltcentrals regionkontor i Fredrikshamn eller Helsingfors.

För skötsel av uppgiften förutsätts:

 • lägre högskoleexamen, gärna inom naturresursbranschen, eller på annat sätt påvisad kännedom om förvaltning och beskattningsplanering gällande hjortdjursstammarna
 • god kännedom om vilthushållning och jakt samt mångsidigt kunnande i användningen av tjänsten Oma riista
 • utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga färdigheter i svenska
 • förhandlings-, samarbets- och interaktionsförmåga samt beredskap för flexibla arbetstider och rörlighet inom viltcentralsområdet för placeringsorten
 • beredskap att utveckla vilthushållningen på lokal nivå och användningen av viltdata som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder den 1 november 2020 eller enligt avtal.

 

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 30 september 2020 kl. 16.00, i första hand elektroniskt till adressen: kirjaamo@riista.fi och i andra hand till adressen: Finlands viltcentral/Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors Märk kuvertet: Planerare.

 

Ytterligare information ges av:

Vilthushållningschef Jarkko Nurmi, tfn 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

Projektchef Jani Körhämö, tfn 029 431 2281, jani.korhamo@riista.fi

Extra information

Körhämö, Jani

 • Jaktchef, Norra Tavastland
 • Älgstammens förvaltningsplan
 • 029 431 2281
 • jani.korhamo@riista.fi