Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee suunnittelijaa

Suomen riistakeskukseen haetaan suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 05/2022–06/2025. Suunnittelijan tehtävänä on SusiLIFE-hankkeeseen kuuluvien suden suojeluun ja kannanhoitoon liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä. Se on mukana toteuttamassa Luonnonvarakeskuksen koordinoimaa SusiLIFE-hanketta, jonka päätavoitteena on saada susikanta suotuisan suojelun tasolle. Tähän pyritään ihmisen ja suden yhteiseloa edistävin toimenpidekokonaisuuksin, jotka käsittävät mm. vahinkojen ennaltaehkäisyä, aktiivista susiviestintää sekä laittoman tappamisen vähentämistä.

Suunnittelijan tehtäviin kuuluu:

 • petovahinkojen maastotarkastukset, tilakäynnit ja neuvonta, DNA-keräyksen ja petoyhdyshenkilöverkoston toiminnan tukeminen
 • kotieläin- ja metsästyskoiravahinkojen ennaltaehkäisyn toteuttaminen ja menetelmien kehittäminen
 • koulutusmateriaalituotanto sekä koulutusten järjestäminen eri kohderyhmille, sidosryhmäyhteistyön kehittäminen
 • tiedonvaihto asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa, sähköisten opasmateriaalien koostaminen
 • hankkeen monitorointi ja raportointi
 • kehityshankkeiden edistäminen

Tehtävän sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Seinäjoella.

 

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuten osoitettua perehtyneisyyttä suurpetoihin ja niiden kannanhoitoon ja kannanarviointiin
 • riistatalouden, metsästyksen ja suurpetopolitiikan hyvää tuntemusta
 • neutraalia suhtautumista suurpetoihin ja riistantutkimukseen
 • suomen kielen erinomaista taitoa; ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi
 • yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä, neuvottelutaitoja sekä valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa

Lisäksi eduksi katsotaan: kokemus hirvieläinten ja suurpetojen kannanhoidosta, kannanarvioinnista sekä metsästyksestä, kokemus riistakameroista ja vahinkojentorjuntamenetelmistä sekä paikkatieto-osaaminen.

Palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja tehtävä on otettava vastaan 2.5.2022 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 8.4.2022 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Suunnittelija/SusiLIFE.

Lisätietoja

Nurmi, Jarkko

 • Riistatalouspäällikkö
 • 029 431 2105
 • jarkko.nurmi@riista.fi