Siirry sisältöön

Finlands viltcentral föreslår skyndsamt upphävande av förbud mot verkställighet av björndispenserna

Finlands viltcentral har gett utlåtanden om de besvär som anförts förvaltningsdomstolarna angående dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte. I utlåtandena krävs skyndsamt upphävande av förbuden mot verkställighet. Viltcentralen anser att behovet av förbud mot verkställigheten av besluten ska bedömas också ur synvinkeln för de berörda parternas rättsskydd. Dessutom bör det noggrannare bedömas vilka fördelar och nackdelar verkställigheten av dispenserna medför.

I sina utlåtanden har Finlands viltcentral även bemött de påståenden om laglighet som framlagts i besvären. Enligt viltcentralens uppfattning ingår de punkter som behövs för uppfyllande av förutsättningarna för dispenser i stamvårdande syfte i besluten i enlighet med rådande rättspraxis.

Finlands viltcentral har gett utlåtandena skyndsamt för att för sin del främja en snabb behandling i förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsdomstolarna träffar avgöranden enligt egen tidtabell.