Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus esittää karhulupien täytäntöönpanokiellon kiireellistä kumoamista

Suomen riistakeskus on antanut hallinto-oikeuksille tehdyistä kannanhoidollisten karhulupien valituksista lausunnot. Lausunnoissa vaaditaan kiireellistä täytäntöönpanokieltojen kumoamista. Riistakeskus katsoo, että päätösten täytäntöönpanon kieltämisen tarpeellisuutta tulee arvioida myös asianosaisten oikeusturvan toteutumisen kannalta. Lisäksi on arvioitava tarkemmin lupien täytäntöönpanosta aiheutuvia etuja ja haittoja.

Lausunnoissaan Suomen riistakeskus on antanut vastineet myös valituksissa esitettyihin laillisuusväitteisiin. Riistakeskuksen näkemyksen mukaan päätöksissä on vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti osoitettu tarvittavat seikat kannanhoidollisten poikkeuslupien edellytysten täyttymiseksi.

Suomen riistakeskus on antanut lausunnot kiireellisenä, jotta osaltaan edistäisi valitusten nopeaa käsittelyä hallinto-oikeuksissa. Hallinto-oikeudet tekevät ratkaisut omien aikataulujensa mukaisesti.