Siirry sisältöön

Finlands viltcentral är orolig över det osäkra vitsvanshjortläget

Denna säsong har det hittills jagats färre vitsvanshjortar trots gynnsamma förhållanden. Fast vitsvanshjorten är det viktigaste viltet i Egentliga Finland är målet att minska stammen för att minska på krockrisken i trafiken.

Hjortstammen har under många år vuxit kraftigt och jakten och hjortbytet har ökats systematiskt. Stamuppskattningen från våren 2022 visade att stammen minskat något eller hållits på samma nivå som år 2021. För att säkerställa att stammen minskar är målet för denna jaktsäsong att skjuta minst lika många hjortar som året innan. För tillfället ligger bytesmängden som helhet i Egentliga Finland under målsättningen. På vissa håll är dock bytesmängden redan rekordstor.

Om man granskar ett större område speglar mängden hjortkrockar storleken på hjortstammen. På många håll rapporterar jägarna att hjortstammen redan minskat. Statistiken över hjortkrockarna stöder dock inte denna uppfattning eftersom antalet krockar är lika stort eller större än året innan.

Hjortkrockarna tycks ha ökat speciellt i de västra områdena i Egentliga Finland i närheten av riksväg 8 och västerut. Även i områden runt Åbo och i Salo visar krockstatistiken på en ökning. Något ljusare ser situationen ut i Loimaa och Pöytis, var hjortstammen traditionellt har varit störst. Även i skärgården syns en liten nedgång i antalet krockar.

Extra information

Hermansson, Jörgen

  • vik. Jaktchef, Egentliga Finland
  • Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi