Siirry sisältöön

Finländarna mycket positivt inställda till jakt

I maj 2018 gjorde Taloustutkimus på uppdrag av Finlands viltcentral en undersökning om finländarnas inställning till jakt. Resultaten är positivare än tidigare. Motsvarande undersökning gjordes åren 1986, 1994 och av Taloustutkimus åren 2004 och 2013.

Av Taloustutkimus utredning framgår att en stor del av finländarna har någon slags kontakt med jakt. Endast 16 procent av de intervjuade hade ingen kontaktyta med jakt överhuvudtaget.

Andelen som förhåller sig positivt till jakt har stigit till 66 procent, medan andelen som förhåller sig negativt har minskat till 10 procent.

Enligt undersökningen upplever finländarna att jakten inte äventyrar viltstammarna, och denna åsikt är vanligare än tidigare.

Inställningen till stora rovdjur

I undersökningen kartlades liksom tidigare även finländarnas inställning till stora rovdjur. Resultaten visar tydligt att finländarna förhåller sig negativare än tidigare exempelvis till tjuvjakt på varg. Tjuvjakt godtas inte på något håll i Finland. Men hälften av de intervjuade anser att ett stort rovdjur som rör sig på en gårdsplan får dödas.

Allt fler litar på forskarna angående bedömning av stammarna av stora rovdjur, och andelen osäkra och av annan åsikt har minskat. I fråga om antalet vargar går åsikterna isär. I synnerhet i norra och östra Finland anses antalet vargar vara för stort.

De intervjuades upplevda rädsla för björn och varg har inte förändrats. Hälften svarar att de är rädda för både björn och varg.

Bilaga: Finländarnas inställning till jakt 1986–2018

Tilläggsuppgifter:

Klaus Ekman, kommunikationschef, Finlands viltcentral
tfn 029 431 2103

Timo Myllymäki, Taloustutkimus Oy

tfn 010 7585 441