Siirry sisältöön

Finland ger naturen en egen flaggdag

Finland blir det första landet i världen som ger naturen en egen flaggdag – under Finland 100-året är flaggorna i topp på Finska naturens dag den 26 augusti 2017.

År 2017 blir Finland världens första land som officiellt flaggar sin natur till ära. Inrikesministeriet har gett ett förordnande om flaggning på Finska naturens dag den sista lördagen i augusti nästa år, dvs. den 26 augusti 2017. Flaggningen utgör kulmen för Naturens dagar som ordnats Finland 100-året till ära. Naturens dagar består av hundratals arrangerade och spontana naturevenemang.

Finland flaggar och firar naturen

Finska naturens dag har traditionellt firats den sista lördagen i augusti. Då firas naturens viktiga roll i finländarnas liv. Beskyddare för Finska naturens dag är fru Jenni Haukio.

Inrikesministeriet har nu gett ett officiellt förordnande om flaggning, vilket betyder att Finland blir det första landet i världen där naturen har en egen flaggdag.

”Enligt en enkät som vi gjort vill nio av tio finländare fira Finlands natur under Finlands hundraårsjubileumsår. Det är alltså ett ypperligt tema för en ny flaggdag”, säger Pekka Timonen, generalsekreterare för Finland 100-jubileumsåret.

”Naturens framträdande roll i hundraårsfirandet väcker stort intresse internationellt. Naturen och dithörande program var en viktig faktor när de stora internationella turistmedierna Lonely Planet och National Geographic listade Finland som ett av de bästa resmålen nästa år.”

Idén om en flaggdag föddes i de ursprungliga bakgrundsorganisationerna som planerade Finska naturens dag. Finlands naturskyddsförbund, Finlands miljöcentral SYKE, Forststyrelsens Naturtjänster och Biologi- och geografilärarnas förbund lämnade ett förslag till inrikesministeriet om att Finland skulle flagga för sin natur på Finska naturens dag 2017 det hundraåriga Finland till ära.

Finlands hundraårsjubileum till ära har Finska naturens dag utvidgats till fyra Naturens dagar. Redan nu deltar cirka 50 organisationer i arrangemanget av dagarna. Kampanjen Naturens dagar strävar efter att så många flaggor som möjligt ska hissas och synas till exempel på utflykter i naturen i form av små flaggor, flaggförsedd mat i matsäckskorgen eller flaggrekvisita. Flaggtemat syns också i Naturens dagar i sociala medier. Det slutliga målet är att Finska naturens dag, dvs. den sista lördagen i augusti, ska bli en etablerad flaggdag.

Naturens dagar firar naturen hela året

Målet med Naturens dagar är att få alla finländare att tillsammans gå ut i naturen under fyra Naturens dagar när finländarnas förhållande till naturen och dess fortbestånd firas. Inget sätt är det enda rätta: var och en har sitt eget förhållande till naturen.

Under Finland 100-året firas Finska naturens dag med traditionella evenemang, men dagen har också fått nya särdrag: i nationalparkerna ordnas körkonserter. Målet är att ordna en körkonsert i varje nationalpark. Endast några av landets 40 nationalparker är ännu utan konsert. Till exempel i Noux kommer Ylioppilaskunnan Laulajat och Tapiolan kuoro att stämma upp. Fenomenet Middag under bar himmel som sprider sig till många städer ordnas dessutom i naturen: olika slags picknickar och middagar ordnas ute i naturen.

Under Naturens dagar kan alla finländare också delta i verksamheten genom att ordna ett eget evenemang. Tillsammans firar vi den finska naturen som är en plats för lek, motion, upplevelser och rekreation samt en faktor som inspirerar vår kultur och erbjuder smakupplevelser.

Naturens dagar 2017 är fyra till antalet. Den 4 februari är temat Dyk in i vintern. Den 20 maj är det dags att Bli upprymd av våren. Den 17 maj uppmanas alla att Bli kär i sommarnatten och den 26 augusti att Fira Finlands natur.

Nyheten på Naturens dagar -projektets webbsidan