Siirry sisältöön

Färre licenser för hjortdjur än i fjol på Nyland

Inför inkommande höstens jaktsäsong beviljades det färre jaktlicenser för älg och vitsvanshjort än i fjol, men licensmängden för dovhjort ökade lite. Älgstammen varierar inom landskapet. Målet med vitsvanshjortens stamvård är att minska beståndet på alla Nylands älgförvaltningsområden.

Finlands viltcentral Nyland har för inkommande höstens jaktsäsong beviljat 1 857 jaktlicenser för älg och 12 597 jaktlicenser för vitsvanshjort. Antalet älglicenser har minskat från i fjol med ca 8 procent och antalet vitsvanshjortlicenser med ca 11 procent. Med en jaktlicens på hjortdjur kan det i huvudregel skjutas ett vuxet djur eller två kalvar. För dovhjort beviljades det 386 jaktlicenser, det vill säga ca 17 procent mer än året innan.

Utav Nylands fem älgförvaltningsområden har Nylands regionala viltrådets målsättningar nåtts på tre områden. På ett älgförvaltningsområde är stammen en aning glesare än målet och på ett område är stammen fortfarande tätare. Målstorleken för totala älgstammen på Nyland är ca 3 700 individer. Uppfyllandet av målen följs med hjälp av Naturresursinstitutets stamuppskattning, enligt vilken det fanns ca 3 840 älgar på Nyland förra vintern.

Målet att minska vitsvanshjortstammen ytterligare

På våren 2022 satts det täthetsmål älgförvaltningsområdesvis för vitsvanshjortens stamvård. På Nylands alla älgförvaltningsområden strävar man till att minska beståndet, fast målet börjar närma sig på älgförvaltningsområdena Nyland-Södra Tavastland och Nyland 4. Naturresursinstitutet uppskattade i sin stamuppskattning i mars att Nylands hjortstam minskade betydligt. Med hänsyn till stamuppskattningen kräver nedskärningen av stammen fortfarande en stor bytesmängd särskilt på områdena, var det finns rikligt med hjortar. I fjol fälldes det 13 317 individer. Nylands vitsvanshjortstam är rikligast på västra Nyland, vart huvuddelen av jaktlicenserna också beviljades. På östra Nyland är hjortstammen fortfarande ställvis gles.

Finlands viltcentral uppmuntrar jägarna speciellt på täta hjortområden att inleda jakten direkt i början av säsongen i september. På grund av möjlig snöbrist på vintern lönar det att förbereda sig för att ta i bruk också andra fångstmetoder än vaktjakt. Till exempel genom att bjuda med gäster som hundförare och skyttar kan man öka effektiviteten i sällskapsjakten under dåliga snöförhållanden.

 

TILLÄGGSUPGIFTER

Finlands viltcentral Nyland, jaktchef Visa Eronen, telefon 029 431 2331, e-post visa.eronen@riista.fi

Verksamhetsledare i lokala jaktvårdsföreningar, kontaktuppgifter från viltcentralens hemsida https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/sok-kontaktuppgifter/

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi