Siirry sisältöön

Färre dispenser för brunbjörn än i fjol

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 228 dispenser för jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som börjar den 20 augusti. Därtill kan man på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 85 brunbjörnar. Den av Jord- och skogsbruksministeriet fastställda totala kvoten för den kommande jaktsäsongen är 313 djur.

Av kvoten för fångst av björn inom renskötselområdet får man på det östra renskötselområdet fälla 70 och på det västra 15 björnar. Kvoten är 10 djur mindre än i fjol. Under den senaste jaktsäsongen fick man inom det östra renskötselområdet som byte 76 och inom det västra 11 björnar. Med jakten strävar man till att minska skadorna på rennäringen som orsakas av björnar.

Ytterom renskötselområdet har Finlands viltcentral beviljat 228 dispenser i stamvårdande syfte. Antalet är 32 dispenser färre än i fjol. Dispensantalet är störst i Norra Karelen, dit 114 dispenser beviljades. I fjol var björnbytet ytterom renskötselområdet 248 björnar.

Flest dispenser har beviljats till områden där det finns behov av att skära ner björnstammen eller av att stoppa tillväxten. Därför har flest dispenser fortsättningsvis riktats till Norra Karelen. Till östra delen av Södra Savolax riktades dispenser på grund av björnstammens tillväxt och ökade skador orsakade av björnar. Södra Savolax är det enda området, där antalet dispenser ökat betydligt sedan ifjol. Dispenser har riktats till områden med skogsren i Kajana, Mellersta Finland och Österbotten.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning av björnbeståndet har Finlands björnstam minskat en aning jämfört med föregående år.  Främst i östra Finland och där i områdets sydligare delar, Sydöstra Finland och Södra Savolax har det skett en tillväxt. På andra håll är förändringarna mindre. Enligt uppskattningen rör det sig omkring 1 800 björnar äldre än ett år och nästan 400 ungar i våra skogar. Totala bytesmängden var 335 björnar den senaste jaktsäsongen.

Tabell dispenser för brunbjörn regionvis

Tilläggsuppgifter

Marko Paasimaa, licensförvaltningschef, Finlands viltcentral
029 431 2232, marko.paasimaa@riista.fi

Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral

029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna: se kontaktuppgifter