Siirry sisältöön

En realtida beskattningsprognos för älg har publicerats   

Naturresursinstitutet (Luke) och Finlands viltcentral erbjuder en realtida beskattningsprognos för älgjägare i Oma riista -tjänsten. Målsättningen är att i periodens slutskede hjälpa älgförvaltnings-områdena att styra jakten. Beskattningsprognosen uppdateras en gång per dygn ända fram till jaktperiodens slut. Prognosen bygger på älgobservations- och bytesuppgifter som jägarna samlat in med hjälp av Oma riista -tjänsten.

På älgförvaltningsområden, vars jaktföreningar/-sällskap har antecknat älgobservationsuppgifter med minst 60 procents täckning, har man utarbetat en beräkningsbaserad beskattningsprognos. Jaktföreningarna och jaktsällskapen kan med hjälp av prognosen granska hur jakten framskrider inom älgförvaltningsområdet och inrikta jakten på behövligt sätt, för att kunna uppnå de stammålsättningar som har fastställts. Prognosen kan användas till exempel då man överväger att använda de så kallade banklicenserna.

I prognosen ges den rådande situationen vid beräkningstillfället och man skissar grovt, hur älgstammens täthet och nästa års ko/tjur-förhållande i den fullvuxna stammen kan komma att utvecklas, om man följer beskattningsplanen ända till slutet av jaktperioden.

Prognosen uppdateras en gång per dygn ända fram till slutet av jaktperioden. Anmälda byten och observationer inverkar på anteckningsdagens därpå följande dags prognos.

-Betydliga förändringar är att vänta efter veckosluten, då det har antecknats en stor mängd ny information till systemet, berättar specialforskare Jyrki Pusenius.

Föreningar och sällskap som jagar älg hittar prognosen i Oma riista -tjänsten. Tolkningsanvisningar och övriga tilläggsuppgifter har bifogats prognosen. Prognosen kommer att publiceras även i tjänsten riistahavainnot.fi (på finska) som är öppen för alla.

 

Tilläggsuppgifter,

Finlands viltcentral

Jani Körhämö

Jaktchef

Tel. 029 431 2281

jani.korhamo@riista.fi

 

Naturresursinstitutet

Jyrki Pusenius

Specialforskare, hjortdjursforskning

Tel. 029 532 7407

jyrki.pusenius@luke.fi

 

Naturresursinstitutet

Tuomas Kukko

Forskare, hjortdjursforskning

Tel. 029 532 3027

tuomas.kukko@luke.fi

 

Riistahavainnot.fi 

Oma riista -tjänst

Älgforskning vid Luke (på finska)