Siirry sisältöön

Dispenserna för vinterns lodjursjakt kan sökas

Nu kan dispenserna för jakt på lodjur jaktåret 2018–2019 sökas. Det rekommenderas att ansökningarna görs via Finlands viltcentrals elektroniska tjänst för dispensansökning. Dispensansökningarna ska lämnas in senast den 28 september.

Avsikten är att dispensbesluten ska fattas senast den 23 oktober, så att de har vunnit laga kraft innan jaktperioden startar. Dispensansökningen gäller inte renskötselområdet, för vilket dispenserna har sökts redan tidigare i sommar.

Ansökningsblanketten ska fyllas i omsorgsfullt. Förutom den sökandes uppgifter ska i ansökan anges motiveringarna till dispensen. Ansökningsområdet anges tydligt på kartan genom att rita eller genom att beskriva med ord, till exempel att ansökningsområdet är en kommuns eller jaktvårdsförenings område.

Finlands viltcentral beviljar inte överlappande dispenser till samma områden. För jakt på lodjur bör dispensområdet vara tillräckligt stort och enhetligt. I praktiken kan den dispenssökande vara en person eller en registrerad jaktförening, som har utsetts som dispenssökande för området.

Dispenser för jakt på lodjur i stamvårdande syfte kan beviljas endast på områden med kraftig lodjursstam, vilka fastställs utgående från Naturresursinstitutets stamuppskattning. Finlands viltcentral rekommenderar att den dispenssökande kontaktar sitt områdes regionkontor innan ansökan lämnas in.

 

Elektronisk licensansökan

Ansökningsblanketter för dispens

Tjänsten Oma riista

Kontaktuppgifter till Licensförvaltningens registratorskontor

Naturresursinstitutets uppskattning av lodjursstammen (på finska)

 

Tilläggsuppgifter

Regionala tilläggsuppgifter från jaktcheferna

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi