Siirry sisältöön

Dispenserna för lodjur beviljade

Finlands viltcentral har beviljat dispenserna för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Syftet med fångsten i stamvårdande syfte är att hålla lodjursstammens storlek på nuvarande nivå.

För området söder om renskötselområdet beviljades totalt 240 dispenser för fångst av lodjur. Antalet dispenser ökade jämfört med föregående år. Vid allokeringen av dispenserna betonades områden på vilka lodjursstammen är tätast och enligt stamuppskattningen har ökat.

De årliga stamuppskattningarna av lodjursstammen, stamuppskattningssystemets kontinuitet och det att skadorna orsakade av lodjur hålls under kontroll, visar att förvaltningen av den finländska lodjursstammen fungerar. Den stamvårdande fångsten har även möjliggjort att den finländska vildmarkskulturen bevaras.

Naturresursinstitutet uppskattade att det i Finland finns 1 845–1 955 över ettåriga lodjur.

På renskötselområdet har fångst av lodjur varit möjlig från och med den 1 oktober. Finlands viltcentral beviljade dispenser i stamvårdande syfte inom renskötselområdet redan tidigare i höst.

Dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte i de olika områdena 

 

Tilläggsuppgifter:

Marko Paasimaa, specialplanerare, Finlands viltcentral

tfn 029 431 2232

Jaktcheferna för de olika regionerna, se kontaktuppgifter