Siirry sisältöön

Dispenserna för fångst av lodjur beviljade

Finlands viltcentral har beviljat dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Det långsiktiga målet för jakten i stamvårdande syfte är en stävjad tillväxt och jämnare fördelning av lodjursbeståndet.

För området söder om renskötselområdet i Finland beviljades totalt 404 dispenser för fångst av lodjur. Antalet dispenser är det samma som i fjol. Vid fördelningen av dispenserna har man särskilt betonat områden där lodjursbeståndet är tätast och stamuppskattningen visar på ökad population. På dessa grunder ökades antalet dispenser i Norra Savolax och Södra Savolax.

Vid fördelningen av dispenser uppmärksammades i synnerhet skogsvildrenarnas kalvningsområden samt flyttningsområdet för projektet MetsäpeuraLife. Jaktens inriktning på området med skogsvildren i Kajanaland förväntas även minska antalet lodjur som vandrar till renskötselområdet och därigenom även minska renskadorna.

I sin helhet har lodjursstammens ökning avtagit och beståndet minskat jämfört med i fjol. Naturresursinstitutet uppskattade att det finns 2 355–2 495 över ett år gamla lodjur i Finland.

På renskötselområdet har fångst av lodjur varit möjlig från och med den 1 oktober. Finlands viltcentral beviljade dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet tidigare i höst.

2017-10-23_Dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte i de olika områdena

Mer information:

Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral

tfn 029 431 2104

Jaktcheferna för de olika regionerna, se kontaktuppgifter