Siirry sisältöön

Björnjakten startar på söndag

Jakten på brunbjörn inleds den 20 augusti. När söndagsmorgonen gryr i dispensområdena beger sig tusentals jägare ut med sina hundar med målet att fälla en bjässe.

Antalet dispenser för den säsong som inleds har begränsats i de flesta beslut. Sammanlagt beviljades 106 dispenser för jakt på brunbjörn. I fjol blev det ett mellanår för björnjakten i en stor del av östra Finland till följd av inlämnade besvär.

– Efter en paus på ett år får björn åter jagas med stöd av ett måttligt antal dispenser också på de områden i Norra Karelen där stammen är som tätast, konstaterar Finlands viltcentrals jaktchef Juha Kuittinen.

Björn jagas i Finland i regel med hjälp av hundar och som sällskapsjakt. Vid sällskapsjakt på stora rovdjur leds jakten av en obligatorisk jaktledare, som ser till att dispensen används på lagenligt sätt.

– Trots att dispenserna är få och inledningen av jakten är intensiv, ska man alltid komma ihåg att genomföra jakten på ett säkert sätt. Brådska och ogenomtänkta skott hör inte till björnjakten. Låt skogens bjässe få en jakt som är den värdig, säger Kuittinen.

Björn
Bild: Mari Tikkunen

Kvotjakt inleds i renskötselområdet

Av fångstkvoten för renskötselområdet får 45 björnar fällas i den östra delen av renskötselområdet och fem i den västra. Genom jakten strävar man efter att minska de skador som björnar orsakar rennäringen.

De som jagar med stöd av regional kvot inom renskötselområdet ska följa med hur björnkvoten fylls. På Finlands viltcentrals webbplats kan man följa med hur björnfångsten framskrider. (länk)

Björnstammen i Finland har en gynnsam bevarandestatus. Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning finns det 1 740–1 925 björnar i våra skogar före jaktperioden.

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi