Siirry sisältöön

Björnjakten startar

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 356 dispenser för jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som börjar fredagen den 20 augusti. Dessutom kan man inom renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 90 björnar, varav 20 i det västra och 70 i det östra renskötselområdet.

Målet med jakten i stamvårdande syfte är att reglera stammens nivå enligt de mål som är fastställda i förvaltningsplanen för björnstammen. Jakten upprätthåller också björnarnas människoskygghet och minskar skador orsakade av björn.

– I första hand fälls individer som rör sig i närheten av bebyggelse. Björnar som har förlorat sin människoskygghet är också de som mest sannolikt orsakar skada på biodlingar eller foderbalar, säger Marko Paasimaa, jaktchef i Kajanaland.

De som jagar med stöd av regional kvot inom renskötselområdet ska följa med hur björnkvoten fylls. På Finlands viltcentrals webbplats www.riista.fi kan man följa med hur björnfångsten framskrider.

 

Ett värdefullt och respekterat byte

Tusentals jägare deltar i björnjakten under en säsong. I synnerhet under säsongens första dagar är det liv och rörelse på björndispensområdena. I Finland jagas björn i regel med hjälp av hundar och som sällskapsjakt. Dispenshavaren ser till att dispensen används på lagenligt sätt, och vid sällskapsjakt leds jakten av en obligatorisk jaktledare.

När en björn har fällts ska fångstanmälan göras till Finlands viltcentral. Fångstanmälan görs elektroniskt via tjänsten Oma riista.

Björnfällen och kraniet hör enligt tradition till den som fällde björnen, och det är fortfarande tradition att fira björnfångsten med en jaktfest. Det granskade köttet delas mellan dem som deltog i fångsten. Om köttet eller fällen säljs, behövs tillstånd av Finlands miljöcentral.

– Intresset för björnjakt har ökat år för år. Trots att målet är att minska björnstammen på områdena med tätast förekomst, kan man ha som mål att björnhösten ska vara stressfri och framför allt säker. Låt oss ge skogens konung en jakt som är den värdig, säger Paasimaa.

 

Extra information

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi