Siirry sisältöön

Björnjakten startar

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 289 dispenser för jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som börjar torsdagen den 20 augusti. Dessutom kan man inom renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 95 björnar, varav 20 i det västra och 75 i det östra renskötselområdet.

Målet med jakten i stamvårdande syfte är att reglera stammens nivå enligt de mål som är fastställda i förvaltningsplanen för björnstammen. Jakten upprätthåller också björnarnas människoskygghet och minskar skador orsakade av björn.

– Man strävar efter att inrikta jakten på individer som rör sig i närheten av bebyggelse eller som har orsakat skador på till exempel bisamhällen eller foderbalar, säger Södra Savolax jaktchef Petri Vartiainen.

De som jagar med stöd av regional kvot inom renskötselområdet ska följa med hur björnkvoten fylls. På Finlands viltcentrals webbplats www.riista.fi kan man följa med hur björnfångsten framskrider.

 

Ett värdefullt och respekterat byte

I Finland jagas björn i regel som sällskapsjakt och med hjälp av hundar. Tusentals jägare deltar i fångsten. Björnjakten sker under strikt ledning av både dispenshavaren och den i sällskapsjakt obligatoriska jaktledaren.

– När en björn har fällts ska en fångstanmälan göras till Finlands viltcentral. Idag görs anmälningarna direkt via tjänsten Oma riista, säger Vartiainen.

Björnfällen och kraniet hör enligt tradition till den som fällde björnen och det granskade köttet delas mellan dem som deltog i fångsten. Det är fortfarande tradition att fira björnfångsten med en jaktfest. Om köttet eller fällen säljs, behövs tillstånd av Finlands miljöcentral.

 

En stressfri vildmarksupplevelse

Intresset för björnjakt har ökat avsevärt och genom åren har metoderna vid jakt på brunbjörn också förändrats. Metoderna för lokalisering av hundar samt nätet av skogsbilvägar och användningen av fordon för att snabbt ta sig från en plats till en annan är centrala delar i nutidens björnjakt.

– För att möjliggöra stressfria vildmarksupplevelser kunde man ha som mål att förlänga jaktsäsongen. Låt oss ge skogarnas konung en jakt som den är värdig, säger Vartiainen.

 

Extra information

Vartiainen, Petri

  • Jaktchef, Södra Savolax
  • Utvecklandet av jaktvårdsföreningsverksamheten
  • 029 431 2211
  • petri.vartiainen@riista.fi