Siirry sisältöön

Bäverskadeobjekten i skick före vintern

Bävrarna är en del av biodiversiteten i Finlands natur, men kan lokalt orsaka även betydande skador för jord- och skogsbruket. Med en planmässig jakt samt rivning av dammar kan man förhindra skador.

Genom att bearbeta landskapet på det för pionjärarterna säregna sättet, berikar Finlands två bäverarter livsbiotoperna där de vistas. Landskapet som bävrarna har bearbetat erbjuder, till exempel för kullar av sjöfågelungar, skydd och rikligt med insektföda. Bävrar kan till och med vara till nytta vid återställande av våtmarker. Bävrar anpassar sig till bra till många olika förhållanden

Jakten på bäver inleddes den 20 augusti och fortsätter ända fram till slutet av april. Som fångstredskap används huvudsakligen gevär, jaktbåge eller saxar som dödar omedelbart. Den långa jakttiden gör att jakten kan inriktas på ett sådant sätt, att man undviker allvarliga skador på objekt, där närvaron av bäver inte är önskvärd. Det här förutsätter uppföljning året runt på ett potentiellt skadeområde. I synnerhet sommartid är det viktigt att följa med situationen, så att man i tid upptäcker förekomsten av bäver på skadekänsliga områden.

För att riva en damm krävs markägarens tillstånd

Bävrarna kan bearbeta livsmiljön till sin belåtenhet genom att bygga dammar och på så sätt ställvis höja vattennivån. Också många andra djurarter, som t.ex. vatten- och hönsfåglar, har nytta av den förhöjda vattennivån.

Emellertid kan översvämningar och fällda träd orsakade av bävrar på väg-, skog- eller åkerområden medföra stora ekonomiska förluster för markägarna. De vanligaste problemobjekten är fördämningar gjorda i vägtrummor eller skogsdikningsområden. En bäverdamm bör anmälas till markägaren eller det lokala jaktsällskapet, för att fördelar och nackdelar med den höjda vattennivån ska kunna bedömas.

Med markägarens tillstånd får man för förebyggande av skada riva dammar eller andra till boet hörande konstruktioner under följande tidsperioder:

1) 15.6–15.9 i landskapet Lappland
2) 15.6–30.9 i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland
3) 15.6–15.10 i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen
4) 15.6–31.10 i övriga Finland.

Utan dispens beviljad av Finlands viltcentral får man under övriga tider inte förstöra bebodda bon, eller till boet hörande damm eller någon annan konstruktion som är gjord av bäver.

Tilläggsuppgifter:  Finlands viltcentral  regionernas jaktchefer och viltplanerare