Siirry sisältöön

 Avsevärt större mängder hjort- och rådjursbyte

Jaktsäsongen för vitsvanshjort och rådjur avslutades i mitten av februari. Bytet i hela landet var cirka 70 000 vitsvanshjortar och strax under 20 000 rådjur. Bytesmängderna var avsevärt större än tidigare.

Bytesmängden av vitsvanshjort ökade med nästan 9 500 individer, dvs. cirka 16 procent, jämfört med förra säsongen. Hjortstammen är kraftigt koncentrerad till sydvästra Finland, och hela 95 procent av bytet fälldes i viltcentralsregionerna Nyland, Egentliga Finland, Satakunta samt Södra och Norra Tavastland. I områdena med tätast stam har målet varit att reducera hjortstammen, och de senaste åren har man fällt rekordstora mängder vitsvanshjortar.

– Hjortjakten startade aktivt genast i början av säsongen, och också i slutet av säsongen var snöförhållandena gynnsamma för hjortjakt. Det faktum att man nådde målen för bytesmängderna, vilka hade fastställts utifrån stamuppskattningarna våren 2020, ska jägarna ha ett stort tack för, säger jaktchef Antti Impola vid Finlands viltcentral.

Bytesmängden för vitsvanshjort översteg mängden fällda älgar på riksnivå, och i sydvästra Finland har vitsvanshjorten, mätt enligt bytesmängd, blivit den viktigaste viltarten.

Av de fällda vitsvanshjortarna var 52 procent kalvar, och av de fullvuxna byteshjortarna var 51 procent honor.

Naturresursinstitutet offentliggör sin uppskattning av vitsvansstammens nuvarande storlek senare i mars.

 

Rådjursbytet ökade med nästan en tredjedel

För jakt på rådjur, som är vårt minsta hjortdjur, krävs inte jaktlicens, men anmälan om bytet måste göras till Finlands viltcentral. Också bytesmängderna av rådjur har ökat mycket de senaste åren. Under den avslutade jaktsäsongen ökade bytesmängden med cirka 29 procent jämfört med förra säsongen.

Cirka 42 procent av rådjursbytet var killingar. Bytet fördelades mellan samtliga 15 viltcentralsregioner i Finland, men klart flest rådjur fälldes i Egentliga Finland, där ungefär en tredjedel av den totala bytesmängden fälldes.

Tabell: Bytet av små hjortdjur jaktsäsongen 2020–2021 i viltcentralens regioner (pdf)

Tilläggsuppgifter: Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna