Siirry sisältöön

Peura- ja kaurissaaliissa huomattava kasvu

Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyskausi päättyi helmikuun puolivälissä. Koko maassa saaliiksi saatiin noin 70 000 valkohäntäpeuraa ja hieman vajaa 20 000 metsäkaurista. Saalismäärät kasvoivat huomattavasti aikaisemmasta.

Valkohäntäpeuran saalismäärä nousi edelliskaudesta melkein 9 500 kaadon verran, eli noin 16 prosenttia. Peurakanta on voimakkaasti painottunut lounaiseen Suomeen, ja myös saaliista peräti 95 prosenttia kertyi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueilta.  Tiheimmän kannan alueilla tavoitteena on ollut peurakannan leikkaaminen, ja valkohäntäpeuroja on kaadettu viime vuosina ennätyksellisen paljon.

– Peurajahti käynnistyi aktiivisesti heti kauden alussa, ja myös loppukaudesta lumiolosuhteet olivat peuranmetsästykselle suotuisat. Kevään 2020 kanta-arviotietojen perusteella asetetut kaatomäärätavoitteet saavutettiin, mistä iso kiitos metsästäjille, riistapäällikkö Antti Impola Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Valtakunnan tasolla valkohäntäpeuran saalismäärä on ylittänyt kaadettujen hirvien lukumäärän, ja lounaisessa Suomessa siitä on tullut saalismäärällä mitattuna tärkein riistaeläin.

Kaadetuista valkohäntäpeuroista 52 prosenttia oli vasoja, ja aikuisista saalispeuroista 51 prosenttia oli naaraita.

Luonnonvarakeskus julkaisee myöhemmin maaliskuussa arvionsa nykyisestä valkohäntäpeurakannan koosta.

 

Metsäkaurissaaliis kasvoi lähes kolmanneksen

Pienimmän hirvieläimemme metsäkauriin metsästykseen ei vaadita pyyntilupaa, mutta saadusta saaliista on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Myös metsäkauriin saalismäärät ovat nousseet viime vuosina paljon aikaisemmasta. Päättyneellä kaudella saalismäärä kasvoi noin 29 prosenttia edelliskaudesta.

Metsäkaurissaaliista noin 42 prosenttia oli vasoja. Saalista saatiin kaikilla Suomen 15:sta riistakeskusalueella, mutta selvästi eniten Varsinais-Suomessa, josta kertyi noin kolmasosa kokonaissaalismäärästä.

Taulukko: pienten hirvieläinten saalis kaudella 2020–2021 riistakeskusalueittain (pdf)

Lisätiedot:  Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä