Siirry sisältöön

Äppelträd och specialodlingar i fara – jakten på fälthare inne på slutspurten

Det är skäl till att avlägsna fältharar och skogsharar som orsakar skador på specialodlingar, trädgårdsväxter eller foderbalar under jakttiden. Jakttiden på harar upphör sista februari. Det lönar sig för jordbrukaren eller trädgårdsmästaren att ta kontakt med lokala jägare i god tid, för att skador ska kunna förhindras före den känsliga fortplantningsperioden.

De förluster som harar orsakar kan i värsta fall uppgå till tusentals euro. När snötäcket är tjockt brukar speciellt fältharar samlas vid lättåtkomliga födoplatser, där kan de orsaka avsevärda ekonomiska skador på till exempel bär- eller fruktodlingar. De mest begärliga objekten är äppelträd, unga hallonbuskar och buskblåbär. Även foderbalar som används inom lantbruket är en omtyckt näringskälla för fältharar. Det lönar sig att skydda balarna genom att placera dem i närheten av produktionsanläggningar eller inhägna balområdet med nät.

Ordnande av jakten

Jakten lyckas effektivt när den genomförs som drevjakt, som bedrivs med hundar och jägare vid lämpliga kullar där fälthararna har sin daglega. Passkyttarna placeras på bästa möjliga platser med beaktande av säkerheten och hararnas rutter. Vid planeringen av passens placering bör man komma ihåg att utan tillstånd av byggnadens ägare eller innehavare får vilt inte skjutas på under 150 meters avstånd från närmaste bebodda byggnad. Med tillstånd av byggnadens innehavare är det möjligt att bedriva jakt på närmare avstånd än det som bestäms i lagen.

Det är bra att informera de lokala markägarna om jakten, varvid de också ges möjlighet att delta i jaktevenemanget om de så önskar. En jakt som verkställs tillsammans ger ett ypperligt tillfälle att dela information om jakt och hur man förebygger skador. Genom att minska på stammen av fältharar minskas också bekymret med lodjur som följer efter hararna till bebyggda områden, och även de eventuella skador på små husdjur som detta kan orsaka.

I första hand ska man sträva till att förhindra skador under jakttiden och genom att skydda skadeobjekten, men vilt som förorsakar betydande ekonomiska skador kan även decimeras under fredningstiden. För det behöver man alltid dispens som beviljats av Finlands viltcentral. Staten ersätter inte skador som orsakas av fälthare eller skogshare.

Tilläggsinformation: Finlands viltcentrals jaktchefer och viltplanerare, se kontaktuppgifter