Siirry sisältöön

Antalet jaktlicenser för älg och vitsvanshjort ökade i Nyland

Det ser ut som om älgstammen har ökat en aning och älgstammens storlek i landskapet är på målsättningsnivån. Det verkar som om antalet vitsvanshjortar har ökat. Licenserna för båda arterna är fortfarande relativt rikliga så jägarna bör ta sitt ansvar för hur många djur som kan fällas.

Finlands viltcentrals Nylands regionkontor har inför höstens jaktsäsong beviljat 1 966,5 jaktlicenser för älg och 4 553 jaktlicenser för vitsvanshjort. För dovhjort har det beviljats 94 licenser. Det är en ökning på ca 11 procent i älglicensmängden, vitsvanshjortlicensmängden steg ca. 16 procent och dovhjortlicenser beviljades 2 procent färre än i fjol. Med en jaktlicens kan det skjutas ett vuxet djur eller två kalvar.

Älgstammens avskjutningsplan förverkligas redan då ca. 80 procent av licenserna utnyttjas. Jaktlagen tillsammans med jaktvårdsföreningarna besluter om utnyttjandet av de resterande licenserna på hösten under jaktsäsongen. Jakten fortsätter ifall det finns fler hjortdjur än beräknat eller om de gör skada inom området. Inkommande hösts bytesmängd torde vara lite högra än förra året, då fälldes det 1 874 älgar.

Målsättningarna för skötseln av älgstammen ändrades detta år i hela landet. Det ställdes inget mål för vintertätheten på riksnivå, utan målen för älgstammens skötsel bestämdes inom älgförvaltningsområdena. Målen sattes av varje landskaps regionala viltråd efter att ha hört intressegrupperna.

Nyland har fem älgförvaltningsområden. Med de täthetsmål som sattes på dessa områden är antalet älgar i hela landskapet ca 4 100 djur. Vid inventeringen förra våren uppskattades det att ca 4 000 älgar fanns i Nyland. Enligt Naturresursinstitutets stamvärdering fanns det ca 4 200 älgar i Nyland, så i genomsnitt är Nylands älgstam på målsättningsnivån.

Skador orsakade av älgar på de nyländska vägarna och i skogarna har minskat betydligt från den värsta tiden. De uppskattade skogsskadorna förra året var under 4 000 euro vilket är mycket lågt. Älgkollisionerna var 168 st, som är en tredjedel från älgstammens toppår. Jordbruksskador förorsakade av älg som ersätts har årligen varit några tiotusen euron.

Det verkar som om antalet vitsvanshjortar skulle ha ökat tredje året i följd. Det beviljades även fler licenser än förra året. Man bör även i fortsättningen överväga användningen av licenserna, för hjortstammens avskjutningshållbarhet är fortfarande låg speciellt i östra Nyland. Vitsvanshjortens könsfördelning har redan länge varit kodominerad och bockarnas medelålder är låg. Man bör ta i beaktande problemen i stammens struktur när man planerar jakten.

Det beviljades i stort sätt samma antal dovhjortslicenser som förra året. Stamuppskattningen för dovhjortarna sjönk en aning från året innan. Dovhjorten lider av lodjurets predation och snörika vintrar, så det är skäl att överväga användningen av licenserna.

Hjortdjursjakten kan inledas sista lördagen i september.