Siirry sisältöön

Antalen fällda vitsvanshjortar och rådjur ökade igen

Jaktsäsongen för vitsvanshjort och rådjur avslutades i mitten av februari. I hela landet fälldes 74 000 vitsvanshjortar och 20 400 rådjur. Bytesmängderna ökade jämfört med tidigare, och var återigen på rekordnivå. Under den avslutade säsongen samlade jägarna för första gången in observationsuppgifter om vitsvanshjort under jakten.

Antalet fällda vitsvanshjortar ökade med nästan 4 000, dvs. cirka 6 procent, jämfört med föregående säsong. Av de fällda vitsvanshjortarna var 52 procent kalvar, och av de fullvuxna byteshjortarna var 51 procent honor. På nivån för hela landet användes cirka 70 procent av de beviljade jaktlicenserna. Hela 95 procent av bytet fälldes i viltcentralsregionerna Nyland, Egentliga Finland, Satakunta och Södra och Norra Tavastland. Inom dessa områden med tätast vitsvansstam är målet att reducera stammen, och man har under flera års tid fällt rekordstora mängder vitsvanshjort. I vinter var också snöförhållandena gynnsamma för jakt i södra och sydvästra Finland.

Under den avslutade säsongen ombads jägarna för första gången att i samband med jakten registrera observationer av vitsvanshjortar i Finlands viltcentrals tjänst Oma riista. Över 20 000 observationer registrerades, och de innehöll enskilda observationer av över 60 000 djur.

– Ett stort tack till alla som har registrerat observationer. Det insamlade materialet ger en mer exakt bild än tidigare bland annat av hjortstammens struktur och produktivitet, och skapar på så vis förutsättningar för ytterligare utvecklande av uppskattningen av vitsvansstammen, säger viltchef Antti Impola vid Finlands viltcentral.

Naturresursinstitutet publicerar sin uppskattning av vitsvansstammens storlek i mars. Vårvintern 2021 uppskattades stammen bestå av 125 000 djur.

Vitsvanshjorten är i synnerhet i södra och sydvästra Finland ett mycket betydande vilt, och årligen deltar tiotusentals jägare i vitsvansjakten. Under den avslutade jaktsäsongen uppskattas jakten på vitsvanshjort ha gett upphov till cirka 2,4 miljoner kg viltkött.

Rådjur fälldes inom alla viltcentralsregioner

För jakt på rådjur, som är vårt minsta hjortdjur, krävs inte jaktlicens, men fångstanmälan måste göras till Finlands viltcentral. Under den avslutade jaktsäsongen ökade bytesmängden med cirka 3 procent jämfört med föregående säsong. Rådjur fälldes runtom i landet, i alla viltcentralsregioner, men klart flest i Egentliga Finland, där ungefär en tredjedel av den totala bytesmängden fälldes.

 

Tabell: Bytet av små hjortdjur jaktsäsongen 2021–2022 i viltcentralsregionerna (pdf)

Tilläggsuppgifter Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna