Siirry sisältöön

Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin saalismäärässä jälleen kasvua

Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyskausi päättyi helmikuun puolivälissä. Koko maassa saaliiksi saatiin 74 000 valkohäntäpeuraa ja 20 400 metsäkaurista. Saalismäärät kasvoivat aikaisemmasta, ja olivat jälleen ennätystasolla. Päättyneellä kaudella metsästäjät keräsivät ensimmäistä kertaa jahdinaikaisia havaintotietoja valkohäntäpeuroista.

Valkohäntäpeuran saalismäärä nousi edelliskaudesta noin 4 000 kaadetun eläimen verran, eli noin 6 prosenttia. Kaadetuista valkohäntäpeuroista 52 prosenttia oli vasoja, ja aikuisista saalispeuroista 51 prosenttia oli naaraita. Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin koko maan tasolla noin 70 prosenttia. Saaliista 95 prosenttia kertyi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueilta. Näillä tiheimmän peurakannan alueilla tavoitteeksi on asetettu peurakannan leikkaaminen, ja valkohäntäpeuroja onkin kaadettu jo useana vuonna ennätyksellisen paljon. Tänä talvena myös lumiolosuhteet olivat jahdin kannalta suotuisat eteläistä ja lounaista Suomea myöten.

Päättyneellä kaudella metsästäjiä pyydettiin ensimmäistä kertaa kirjaamaan jahdin yhteydessä tehtyjä havaintoja valkohäntäpeuroista Suomen riistakeskuksen Oma riista -palveluun. Havaintokirjauksia kertyi yli 20 000 kappaletta, ja ne sisälsivät yksittäisiä havaintoja yli 60 000 eläimestä.

– Suuri kiitos kaikille havaintoja kirjanneille. Kertynyt aineisto antaa aiempaa tarkemman kuvan muun muassa peurakannan rakenteesta ja tuottavuudesta, ja luo siten edellytyksiä valkohäntäpeuran kanta-arvion kehittämiselle edelleen, riistapäällikkö Antti Impola Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Luonnonvarakeskus julkaisee maaliskuussa arvionsa valkohäntäpeurakannan koosta. Kevättalvella 2021 kannan kooksi arvioitiin 125 000 eläintä.

Valkohäntäpeura on etenkin eteläisessä ja lounaisessa Suomessa erittäin merkittävä riistaeläin, jonka metsästykseen osallistuu vuosittain kymmeniätuhansia metsästäjiä. Päättyneellä metsästyskaudella valkohäntäpeuran metsästyksen voidaan arvioida tuottaneen noin 2,4 miljoonaa kiloa riistalihaa.

Metsäkauriita saatiin saaliiksi kaikilla riistakeskusalueilla

Pienimmän hirvieläimemme metsäkauriin metsästykseen ei vaadita pyyntilupaa, mutta saadusta saaliista on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Päättyneen kauden saalismäärä kasvoi noin kolme prosenttia edelliskaudesta. Metsäkauriita saatiin saaliiksi ympäri Suomen kaikilla riistakeskusalueilla, mutta selvästi eniten Varsinais-Suomessa, josta kertyi noin kolmasosa kokonaissaalismäärästä.

TaulukkoPienet hirvieläimet 2021-2022 saalis (pdf)

Lisätiedot: Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä