Siirry sisältöön

Alla dispenser för järv har beviljats – fyra järvar har redan fällts

Finlands viltcentral har, förutom de fyra dispenser som beviljades förra veckan, beviljat dispens för att döda ytterligare fyra järvar. De nya dispenserna beviljades till renbeteslagen Hossa-Irni och Halla i Kajanaland samt till renbeteslagen Näkkälä och Kemi-Sompio i Lappland.

Förra veckan beviljades dispenser till det gemensamma dispensområdet för renbeteslagen Kallioluoma och Oivanki i Kuusamo samt till renbeteslagen Lappi, Kuivasalmi och Sallivaara i Lappland. Med stöd av dessa dispenser har fyra järvar fällts.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning anges den största tillåtna bytesmängden för jaktåret 2017–2018 vara åtta järvar. Förutom de beviljade dispenserna har till Finlands viltcentral inkommit dispensansökningar även från andra håll i renskötselområdet. Dessa ansökningar avslogs.

Syftet med de beviljade dispenserna är att förebygga allvarliga skador på renhushållningen. Erfarenheter från tidigare år visar att järvarna orsakar mycket skada under vinter- och vårmånaderna, i och med att snöförhållandena är gynnsamma för järven. Dispenser har beviljats till de livsmiljöer där järvindividerna har konstaterats orsaka särskilt betydande skada.

Enligt förordningen kan dispenser beviljas endast för det förvaltningsområde som definieras i förvaltningsplanen för järvbeståndet och som omfattar det norra och östra renskötselområdet, där de renskador järven orsakat är störst. Den selektiva och begränsade jakten som möjliggjorts verkställer förvaltningsplanen för järvstammen.

Extra information

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi