Siirry sisältöön

Älgjakten tar fart de närmaste veckosluten

Älgjakten fortsätter i Lappland, Kuusamo och Taivalkoski lördagen den 7 oktober 2023, och samtidigt startar den egentliga jaktperioden för älg också i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland. I övriga delar av landet startar den egentliga älgjaktperioden en vecka senare, dvs. den 14 oktober 2023. Jakten på vitsvanshjort är redan i gång.

Älgjaktens första period startade i Lappland samt i Kuusamo och Taivalkoski i början av september och avslutades den 21 september i och med brunstfredningen. I övriga delar av landet har älgjakt varit tillåten i form av vaktjakt på åker sedan början av september. När den egentliga jaktperioden startar är också andra jaktformer tillåtna. Älgjakten avslutas i hela landet den 15 januari 2024.

Under höstens och vinterns jakt finns 31 142 jaktlicenser för älg, 70 945 för vitsvanshjort, 645 för dovhjort och 18 för skogsren. Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen. På grund av de minskade stammarna minskade mängden jaktlicenser för älg med cirka 15 procent och mängden jaktlicenser för vitsvanshjort med cirka 4 procent jämfört med i fjol.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning minskade älgstammen genom förra säsongens jakt med cirka 4,4 procent och bestod efter jaktsäsongen av cirka 77 000 älgar (95 % konfidensintervall 67 000–88 000 älgar).  Älgstammen har minskats genom jakt och är den minsta på över 20 år. De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 70 000–86 000 älgar i hela landet.

älg
Bild: Asko Hämäläinen

Hjortjakten är i gång

Jakt på vitsvanshjort i form av vaktjakt har varit tillåten sedan början av september och fullskalig jakt sedan den sista lördagen i september. Målet är att ytterligare minska vitsvanshjortstammen på de områden där förekomsten är tätast.

Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning uppgick Finlands vitsvanshjortstam vintern 2022–2023 till cirka 120 000 individer (95 % konfidensintervall 112 000–128 000) och stammen minskade med cirka 14 procent jämfört med året innan.

Det rekommenderas att jakten på vitsvanshjort koncentreras särskilt till förhösten. På så vis minskas antalet hjortkrockar och hela jaktperioden utnyttjas effektivt. Bytesmängden under den så kallade vaktjaktperioden den 1–29 september blev mindre än tidigare år och ungefär 4 000 hjortar fälldes. Jaktperioden för vitsvanshjort avslutas den 15 februari 2024.

Lägesinformation på regionnivå om älgjaktens framskridande kan man se i Naturresursinstitutets tjänst (luke.fi)

Extra information

Körhämö, Jani

  • Jaktchef, Norra Tavastland (Tjänstledighet)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024