Siirry sisältöön

Hirvijahti vauhdittuu tulevina viikonloppuina

Hirvenmetsästys jatkuu Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella lauantaina 7.10.2023 ja samaan aikaan varsinainen hirven metsästysaika alkaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Muualla maassa varsinainen hirven metsästysaika alkaa viikkoa myöhemmin eli 14.10.2023. Valkohäntäpeurojen metsästys on jo alkanut.

Hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso alkoi Lapissa sekä Kuusamossa ja Taivalkoskella syyskuun alussa ja päättyi 21. päivä alkaneeseen kiimarauhoitukseen. Muualla maassa hirveä on saanut metsästää vahtimalla pellolta syyskuun alusta. Varsinaisen metsästysajan alkaessa myös muut metsästysmuodot tulevat sallituiksi. Hirven metsästysaika päättyy koko maassa 15.1.2024.

Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 31 142 hirven, 70 945 valkohäntäpeuran, 645 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Kantojen pienentymisen takia hirven pyyntilupamäärä pienentyi viime vuoteen nähden noin 15 prosenttia ja valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä noin 4 prosenttia.

Luonnonvarakeskuksen tuottaman arvion mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 4,4 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 77 000 hirveä (95 % todennäköisyysväli 67 000–88 000 hirveä).  Hirvikantaa on pienennetty metsästyksellä ja se on pienimmillään yli 20 vuoteen. Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 70 000–86 000 yksilön talvikantaan.

Hirvi
Kuva: Asko Hämäläinen

Peurajahti käynnissä

Valkohäntäpeuran metsästys on ollut sallittua vahtimalla syyskuun alusta ja täysimittaisesti syyskuun viimeisestä lauantaista lähtien. Tavoitteena on pienentää valkohäntäpeurakantaa sen tiheimmillä esiintymisalueilla.

Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän kanta-arvion mukaan Suomessa oli talvella 2022–2023 noin 120 000 valkohäntäpeuraa (95 % todennäköisyysväli 112 000–128 000 yksilöä) ja kanta pienentyi edelliseen vuoteen nähden noin 14 prosenttia.

Valkohäntäpeurojen metsästystä suositellaan painotettavan erityisesti alkusyksyyn. Näin vähennetään peurakolareita ja hyödynnetään koko metsästyskausi tehokkaasti. Niin sanotulla vahtimismetsästyskaudella 1.9.–29.9. saalis jäi edellisiä vuosia pienemmäksi ja peuroja kaadettiin noin 4 000 kappaletta. Valkohäntäpeuran metsästysaika päättyy 15.2.2024.

Aluetason tilannetietoa hirvenmetsästyksen etenemisestä voi seurata Luonnonvarakeskuksen kaikille avoimesta Luonnonvaratieto-palvelussa (luke.fi)

Alueelliset tiedot riistapäälliköiltä, yhteystiedot 

Lisätietoja

Körhämö, Jani

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Häme (Toimivapaalla)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024