Siirry sisältöön

Älgjakten startar i full skala på lördag

Den egentliga jakttiden för älg börjar andra lördagen i oktober, när förutom vaktjakt även övriga jaktformer tillåts. I Lappland, Kuusamo och Taivalkoski fortsätter älgjakten efter brunstfredningen. Jakten på vitsvanshjort är i full gång.

Under höstens och vinterns jakt finns 47 691 jaktlicenser för älg och 63 260 för vitsvanshjort. Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen. Antalet jaktlicenser för älg är ungefär det samma som i fjol, med en minskning på totalt cirka fem procent. Antalet jaktlicenser för vitsvanshjort är ungefär en tiondel större än förra jaktsäsongen.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattningar minskade älgstammen genom förra säsongens jakt med cirka 8,5 procent och bestod efter jaktsäsongen av cirka 87 200 älgar (95 % konfidensintervall 74 800 – 100 600 älgar).  De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 68 000–85 000 älgar i hela landet. Höstens jaktperiod är den senaste i den pågående, treåriga målperioden, under vilken man strävar efter att få älgstammen på önskad nivå.

– Älgstammen har minskat de senaste åren. I något under hälften av älgförvaltningsområdena krävs att stammen minskas ytterligare för att man ska nå målen, säger jaktchef Antti Impola från Finlands viltcentral.

I Lappland, Kuusamo och Taivalkoski startade älgjaktens första period i början av september och avslutades den 21 september i och med brunstfredningen. Under den försa perioden fälldes något över 3 000 älgar, vilket är 10 procent mer än under motsvarande period ifjol.

Älgjakten fortsätter i full skala fram till årsskiftet, varefter älg får jagas utan hund fram till den 15 januari.

 

Lovande början på säsongen

Jakt på vitsvanshjort har varit tillåten i form av vaktjakt sedan början av september och som fullskalig jakt sedan sista lördagen i september. Målet med jakten är att minska den rikliga vitsvanshjortstammen i Södra och Sydvästra Finland.

– För att minska hjortkrockarna rekommenderas att hjortjakten inriktas till början av hösten, så att det finns färre djur i trafiken på senhösten. På så vis kan man också utnyttja hela jaktperioden effektivt, säger Impola.

Under den så kallade vaktjaktperioden i september fälldes cirka 6 500 vitsvanshjortar, vilket är cirka 14 procent mer än under motsvarande tid förra året.

Jakten på vitsvanshjort fortsätter i full skala fram till slutet av januari. Vitsvanshjort får jagas utan hund fram till den 15 februari.

 

Bytessituationen följs med i realtid

Jaktföreningar och jaktsällskap uppmanas registrera uppgifterna om fällda djur samt älgobservationer i samband med jakt och hålla dem så uppdaterade som möjligt i tjänsten Oma riista. På så vis kan uppgifterna om älgbyte och älgobservationer användas vid planeringen av jakten.

Lägesinformation på regionnivå om älgjaktens framskridande kan man se i Naturresursinstitutets tjänst www.riistahavainnot.fi som är tillgänglig för alla.

I höstens älgjakt deltar årligen över 100 000 jägare. Etiska anvisningar gällande älgjakt påminner jägarna om god praxis under jakten. Anvisningarna finns på Finlands viltcentrals Viltinfo-sidor

Regionala uppgifter från jaktcheferna, kontaktuppgifter

Extra information

Impola, Antti

  • Jaktchef, Satakunda
  • Viltråden
  • 029 431 2321
  • antti.impola@riista.fi