Siirry sisältöön

Hirvijahti alkaa täysimittaisesti ensi lauantaina

Hirven varsinainen metsästysaika alkaa lokakuun toisena lauantaina, kun vahtimismetsästyksen lisäksi sallitaan myös muut metsästysmuodot. Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella hirvenmetsästys jatkuu kiimarauhoituksen päätyttyä. Valkohäntäpeurojen metsästys on täydessä vauhdissa.

Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 47 691 hirven ja 63 260 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärä säilyi lähellä viime vuoden lukuja lupamäärän pienentyessä noin viisi prosenttia.  Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä on noin kymmenyksen viime metsästyskautta suurempi.

Luonnonvarakeskuksen tuottamien arvioiden mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 8,5 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 87 200 hirveä (95 % luottamusväli 74 800–100 600 hirveä).  Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 68 000–85 000 yksilön talvikantaan. Syksyn metsästyskausi on viimeinen kuluvasta kolmivuotisesta tavoitekaudesta, jonka aikana hirvikanta pyritään saamaan tavoitellulle tasolle.

– Hirvikanta on pienentynyt viime vuosina. Hieman alle puolella hirvitalousalueista tavoitteiden saavuttaminen edellyttää edelleen kannan pienentämistä, riistapäällikkö Antti Impola Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso alkoi syyskuun alussa ja päättyi 21. päivä alkaneeseen kiimarauhoitukseen. Ensimmäisen jakson aikana saalista kertyi hieman yli 3 000 hirveä, mikä on noin 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Hirvijahti jatkuu täysimittaisena vuodenvaihteeseen saakka, minkä jälkeen hirveä saa metsästää ilman koiraa tammikuun 15. päivään saakka.

 

Alkukauden peurasaalis lupaava

Valkohäntäpeuran metsästys on ollut sallittua vahtimalla syyskuun alusta lähtien ja täysimittaisesti syyskuun viimeisestä lauantaista lähtien. Metsästyksen tavoitteena on pienentää Etelä- ja Lounais-Suomen runsasta valkohäntäpeurakantaa.

– Peurakolareiden vähentämiseksi peurojen metsästystä suositellaan painotettavan alkusyksyyn, jotta eläimiä olisi liikenteessä vähemmän loppusyksyllä. Näin saadaan hyödynnettyä myös koko metsästyskausi tehokkaasti, Impola sanoo.

Niin sanotulla vahtimismetsästyskaudella syyskuussa saaliiksi saatiin noin 6 500 valkohäntäpeuraa, mikä on noin 14 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

Valkohäntäpeuran metsästys jatkuu täysimittaisena tammikuun loppuun. Ilman koiraa valkohäntäpeuraa saa metsästää helmikuun 15. päivään saakka.

 

Saalistilanne seurattavissa ajantasaisesti

Metsästysseuroja ja -seurueita suositellaan kirjaamaan tiedot kaadetuista eläimistä sekä metsästyksen yhteydessä tehdyistä hirvihavainnoista mahdollisimman ajantasaisesti Oma riista -palveluun. Näin tietoa hirvisaaliista ja -havainnoista voi käyttää hyödyksi metsästyksen suunnittelussa.

Aluetason tilannetietoa hirvenmetsästyksen etenemisestä voi seurata Luonnonvarakeskuksen tarjoamasta kaikille avoimesta www.riistahavainnot.fi -palvelusta.

Syksyiseen hirvenmetsästykseen osallistuu vuosittain yli 100 000 metsästäjää. Hirvenmetsästyksen eettiset ohjeet muistuttavat metsästäjiä hyvistä käytännöistä. Ohjeet löytyvät Suomen riistakeskuksen Riistainfo-sivustolta 

Alueelliset tiedot riistapäälliköiltä, yhteystiedot

Lisätietoja

Impola, Antti

  • Riistapäällikkö, Satakunta
  • Riistaneuvostot
  • 029 431 2321
  • antti.impola@riista.fi