Siirry sisältöön

Älgjakten börjar på lördag

I största delen av landet börjar älg- och hjortjakten den sista lördagen i september, som i år infaller den 28. I norra Lappland inleddes älgjakten redan den första september. Uppskattningsvis kommer drygt hundratusen jägare att delta i älgjakten.

Finlands viltcentral har för den kommande jaktsäsongen beviljat 32 900 licenser för älg, vilket är 10 % mindre än i fjol. Älgstammen har under de senaste åren minskats planmässigt och i stora delar av landet ligger antalet älgar nu på målsatt nivå. I åtta av viltcentralens regioner ligger antalet licenser som har beviljats för den kommande säsongen på samma nivå som i fjol eller något över. I norra Finland fortsatte antalet licenser att minska.

Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattningar uppgick älgstammen till cirka 73 000 djur vid utgången av föregående jaktsäsong. Efter sommarens kalvningar finns det uppskattningsvis cirka 115 000 älgar. För jakten efter vitsvansvilt beviljades 22 100 licenser, vilket är aningen mer än i fjol.

I fjol uppgick älgavskjutningen till cirka 40 000 djur. Höstens avskjutning beräknas bli en aning mindre än i fjol. En licens berättigar till en vuxen älg eller två kalvar.

Jakten inleds steg för steg

I synnerhet i södra Finland flyttar en del av jaktföreningarna och jaktlagen frivilligt fram inledningen på älgjakten till mitten av oktober. När löven har fallit av träden blir sikten bättre i skogen och vid svalare väderlek kyls det fällda viltet av snabbare.

I landets norra delar, där den första snön ofta faller redan i början av oktober, inleder jägarna ofta älgjakten på den första dagen

I Enontekis, Enare, Muonio och Utsjoki, där älgjakten inleddes den första september, är säsongen uppdelad i två perioder. Eftersom brunsten kulminerar vid månadsskiftet september-oktober är älgen fredad under perioden 21.9. – 10.10. Därefter pågår jakten 11.10. – 30.11.

Risken för älgolyckor ökar på hösten

På hösten ska bilförare ta hänsyn till risken för älgolyckor i trafiken. Brunsten, höstmörkret och älgens vandringar till vinterbetena innebär en avsevärd ökning av riskerna för trafikolyckor.

Trafikolyckor med hjortdjur ska alltid anmälas till nödcentralen, även om djuret löper vidare efter krocken. Nödcentralen kontaktar jaktvårdsföreningen på orten som i sin tur larmar storviltsassistansen SRVA. Kunniga eftersöksjägare åker ut till olycksplatsen och tar hand om de fortsatta åtgärder som situationen kräver.

I vårt land inträffar varje år cirka 4 000 trafikolyckor med hjortdjur och nästan alla kräver fortsatta åtgärder. Jakten är den främsta metoden för att reglera hjortdjursstammarna och förebygga hjortdjursolyckor.

De gamla vanliga röda plaggen vid älgjakt ska genom en författningsändring bytas till orange eller rödorange som är bättre varselfärger. I år kommer dock hösten att vara en övergångstid då även röda mössor och västar är tillåtna.

Extra information

Svensberg, Marko

  • Specialplanerare
  • Vilthushållning
  • 029 431 2108
  • marko.svensberg@riista.fi