Siirry sisältöön

Älgbytet mindre än tidigare år

Under säsongens älgjakter fälldes drygt 42 500 älgar, vilket är cirka 14 procent mindre än året innan. Älgstammens minskning ledde till att bytet minskade i stora delar av landet, mest i Norra Finland och Östra Finland. Naturresursinstitutet producerar en uppskattning av älgstammen i mars.

För jaktsäsongen beviljades cirka 13 procent färre jaktlicenser för älg än året innan. För att uppnå de fastställda målen har älgstammen de senaste åren minskats. Enligt Naturresursinstitutets uppskattning ifjol våras var älgstammen på önskad nivå i de flesta älgförvaltningsområdena.

Av de beviljade licenserna användes cirka 79 procent. Med en jaktlicens får man i regel fälla en vuxen älg eller två kalvar. Ungefär 45 procent av bytet var kalvar och 55 procent var fullvuxna älgar. Av de fällda fullvuxna älgarna var 54 procent tjurar och 46 procent kor.

– Älgbytet minskade jämfört med året innan i nästan hela landet, proportionellt mest i Norra Finland och Östra Finland. Bytesmängden ökade endast i viltcentralsområdena Sydöstra Finland och Egentliga Finland. Den var cirka hälften av toppnoteringarna i början av detta millennium och drygt en fjärdedel mindre än under 2000-talet i genomsnitt, säger viltchef Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

Naturresursinstitutet producerar årligen uppskattningar av stammens storlek och struktur. Enligt stamuppskattningen som publicerades ifjol våras bedömdes älgstammen ha minskat med 10,5 procent och efter älgjaktsäsongen bestå av cirka 82 100 älgar (95 % konfidensintervall 70 500–95 400 älgar). De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 70 000–86 000 älgar i hela landet. Naturresursinstitutet ger sin uppskattning av nuläget för älgstammen i mars.

Mätt enligt bytets värde är älgen vår viktigaste viltart. För älgjakten bör också rekreationsvärdet beaktas, och årligen deltar uppskattningsvis drygt 100 000 jägare i älgjakten. Under den avslutade säsongen användes cirka 735 000 personarbetsdagar för älgjakten.

 

Tabell:  Älgbytet för säsongen (2021–2022) samt föregående jaktsäsong  i de olika viltcentralsområdena (PDF)

Tilläggsuppgifter: Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna, se kontaktuppgifter på