Siirry sisältöön

Hirvisaalis edellisvuosia pienempi

Viime kauden hirvijahdeissa saatiin saaliiksi runsaat 42 500 hirveä, mikä on noin neljätoista prosenttia edellisvuotta vähemmän. Hirvikannan pienentymisestä johtuen saalis pieneni suuressa osassa maata, eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa. Luonnonvarakeskus tuottaa arvion hirvikannasta maaliskuussa.

Hirven pyyntilupia myönnettiin viime metsästyskaudelle noin kolmetoista prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hirvikantaa on viime vuosina pienennetty asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Luonnonvarakeskuksen viime keväänä antaman arvion mukaan pääosalla hirvitalousalueista hirvikanta oli tavoitellulla tasolla.

Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin noin 79 prosenttia. Pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti ampua yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Saaliista noin 45 prosenttia oli vasoja ja 55 prosenttia aikuisia hirviä. Kaadetuista aikuisista hirvistä 54 prosenttia oli uroksia ja 46 prosenttia naaraita.

– Hirvisaalis väheni edellisvuodesta lähes koko maassa, suhteellisesti eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa. Saaliissa oli kasvua vain Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen riistakeskusalueilla. Hirvisaaliin koko oli noin puolet tämän vuosituhannen alun huippulukemista ja runsaan neljänneksen pienempi kuin 2000-luvulla keskimäärin, kertoo riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta.

Luonnonvarakeskus tuottaa vuosittain arviot kannan koosta ja rakenteesta. Viime keväänä julkaistussa kanta-arviossa kannan arvioitiin pienentyneen 10,5 prosenttia ja olleen metsästyksen jälkeen noin 82 100 hirveä (95 % luottamusväli 70 500–95 400 hirveä).  Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 70 000–86 000 yksilön talvikantaan. Tämänhetkisestä hirvikannasta Luonnonvarakeskus antaa arvion maaliskuussa.

Hirvi on saaliin arvolla mitattuna maamme tärkein riistaeläin.  Hirvenmetsästyksellä on myös huomattava virkistysarvo ja hirvestykseen arvioidaan vuosittain osallistuvan runsaat 100 000 metsästäjää. Päättyneellä kaudella hirvenmetsästykseen käytettiin noin 735 000 henkilötyöpäivää.

 

Taulukko: Hirvisaalis viime kaudella (2021–22) sekä edellisellä metsästyskaudella riistakeskusalueittain (PDF)

Lisätietoja: Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä, ks. yhteystiedot